MENU
Rowan Legal
  • kedzior@rowan.legal

Michala se specializuje na poradenství v oblasti nemovitostí a řízení dle správního řádu a stavebního zákona. Dále se specializuje na oblast práva životního prostředí.

V oblasti práva nemovitostí a stavebního práva má zkušenosti s řadou akvizičních transakcí ve formě asset deal i share deal (jak na straně prodávajících, tak kupujících), a to nejen ve vztahu k průmyslovým a komerčním objektům, ale i k objektům rezidenčního bydlení. Michala rovněž poskytovala právní poradenství při výstavbě a/nebo následném pronájmu kancelářských budov a jiných komerčních prostor. V oblasti správního práva má Michala zkušenosti s vypracováním řady stanovisek a právních analýz týkajících se nejen realizace nejrůznějších stavebních záměrů, a to pro klienty jak z veřejného, tak ze soukromého sektoru.

Michala do advokátní kanceláře přišla v lednu 2023 po svém působení v advokátních kancelářích v České republice. V roce 2017 byla zapsána na seznam advokátů České advokátní komory.

Poradenství investorovi při výstavbě a následném prodeji jednotek v bytovém domě v Praze.

Poradenství klientovi při akvizici pozemků, výstavbě a následném pronájmu průmyslového parku.

Poradenství zahrnující právní prověrku, výstavbu a následný prodej objektů rezidenčního bydlení v Praze-východ.

Poradenství významným nemovitostním fondům i fyzickým osobám při správě jejich portfolia nemovitostí v České republice.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát (01/2023–současnost)

Společnost: Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář
Pozice: Advokát (02/2018–12/2022)

Společnost:  HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Pozice:

  • Advokát (07/2017–02/2018)
  • Advokátní koncipient (02/2014–06/2017)