MENU
Rowan Legal
  • olik@rowan.legal

Miloš Olík je vedoucím oddělení řešení sporů v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Ve své praxi se zaměřuje na rozhodčí řízení, včetně mezinárodních obchodních arbitráží, investiční spory a různé formy alternativního řešení sporů (mediace, negociace).

Miloš Olík má dlouholeté zkušenosti s rozhodčími řízeními podle pravidel různých institucí, např. Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC), Londýnského mezinárodního rozhodčího soudu (LCIA), Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID), Švédské obchodní komory (SCC), Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky, Rozhodcovského súdu pri SOPK či pravidel komise OSN pro mezinárodní právo (UNCITRAL). Vedl právní týmy zastupující státy v investičních sporech a nadnárodní společnosti v mezinárodních obchodních arbitrážích.

Miloš Olík dále působil jako rozhodce ve více než 180 rozhodčích řízeních, včetně investičních sporů (aktuálně dva případy podle pravidel ICSID – viz výše). Je zapsán na seznamu rozhodců českého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a předních světových institucí (CIETAC, LCIA, VIAC, HKIAC). Miloš Olík je předsedou Mezinárodní obchodní komory (ICC) Česká republika, předsedou Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR a je členem mnoha dalších profesních sdružení a organizací.

Miloš Olík je uveden v žebříčku Arbitration Future Leaders pro rok 2019 společně organizovaném Who`s Who Legal a GAR (Global Arbitration Review). Prestižním mezinárodním žebříčkem Chambers Global byl Miloš Olík zařazen do Band 2 pro oblast řešení sporů a arbitráže v České republice.

Miloš Olík je taktéž autorem či spoluautorem řady odborných publikací, např. Komentáře k New Yorské úmluvě, Komentáře k zákonu o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, Komentáře k zákonu o mediaci, nebo prestižní kapitoly za Českou republiku v ICCA Handbook on Commercial Arbitration.

Byl jmenován do role rozhodce v mezinárodním arbitrážním řízení probíhajícím podle pravidel ICSID – ADDIKO BANK AG and ADDIKO BANK d.d. v. Republic of Croatia .

Byl jmenován do role rozhodce v mezinárodním arbitrážním řízení probíhajícím podle pravidel ICSID – UniCredit Bank Austria AG and Zagrebačka Banka d.d. v. Republic of Croatia.

Zastupoval významného českého mobilního operátora ve dvou sporech týkajících se nároku na odškodnění proti dvěma bývalým obchodním zástupcům.

Zastupoval Ministerstvo pro místní rozvoj ve sporu se společností Generali Pojišťovna a.s. ve věci údajného poškozování dobrého jména. Žalobce po klientovi požadoval náhradu škody ve výši 18 milionů korun.

Zastupoval klienta, Hlavní město Praha, v řadě sporů vyplývajících z projektu Opencard.

Zastupoval společnost Eurovia, a.s. v rozhodčím řízení vedeném proti Ředitelství silnic a dálnic ČR ve sporu o určení platného předání provedeného díla – dálnice D47 – v hodnotě více jak 4,5 mld. Kč a v řízení o podané protižalobě.

Zastupoval stát v mezinárodní investiční arbitráži EUREKO (ACHMEA) B.V. v. THE SLOVAK REPUBLIC podle pravidel UNCITRAL ve věci údajného porušení práv investora z důvodu změny legislativy týkající se zdravotního pojištění o téměř 65 milionů EUR.

Byl členem týmu zastupujícího stát v mezinárodní investiční arbitráži HICEE B.V. v. THE SLOVAK REPUBLIC podle pravidel UNCITRAL ve věci údajného porušení práv investora z důvodu změny legislativy týkající se zdravotního pojištění o 1 miliardu EUR.

Zastupoval klienta WPB Capital, spořitelní družstvo v několika soudních řízeních, mimo jiné ve věci správní žaloby proti rozhodnutí regulátora o odejmutí licence působit jako družstevní záložna a v řízení o náhradě škody ve výši 60 milionů EUR za nesprávný úřední postup. Součástí procesní obrany bylo rovněž několik ústavních stížností.

Zastupoval žalobce, AŽD Praha s.r.o., v 6 soudních sporech s obdobným skutkovým základem. Nárok žalovaného se zakládal na titulu odpovědnosti za neodstraněné vady spolu s nárokem na náhradu následné škody v celkové hodnotě více než 5 milionů Kč.

Zastupoval Slovenskou republiku proti  A.J.Oostergetel a T.Laurentius v rozhodčím řízení podle pravidel UNCITRAL v průmyslovém sektoru s hodnotou sporu 300 mil. EUR.

Zastupoval předního mobilního operátora proti jinému operátorovi v mezinárodním rozhodčím řízení podle pravidel ICC.

Zastupoval ruského výrobce v mezinárodním rozhodčím řízení ve sporu proti bance ve věci exportního financování s hodnotou převyšující 26 milionů EUR.

Zastupoval českou banku v řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR proti významné české a slovenské investiční skupině ve věci zamítnutí bankovní záruky.

Zastupoval českou pojišťovnu v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR proti bance ve sporu vyplývajícího z pojistné smlouvy v hodnotě 100 milionů korun.

Titul: Na cestě implementace Vzorového zákona UNCITRAL pro mezinárodní obchodní arbitráž do českého právního řádu (spoluautor)
Vydavatel: Obchodní právo 9/2020, Wolters Kluwer a.s., Praha, 2020
Datum vydání: 09/2020

Titul: E-hearing v rozhodčím řízení (spoluautor),
Vydavatel: ePravo.cz, dostupné zde
Datum vydání: 27.5.2020

Titul: Po koronakrizi mohou zrychlit mezinárodní arbitráže Rowan Legal chce v Česku „e-hearing“
Vydavatel: INFO cz.
Datum vydání: 8.6. 2020

Titul: Investment Arbitration in the Czech Republic, in Investment Arbitration in Central and Eastern Europe, Law and Practice, Elgar Arbitration Law and Practice series,
Vydavatel:Edward Elgar Publishing, Cheltenham
Datum vydání: 2019

Titul: Zákon o mediaci (komentář, 1. vydání), (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2018

Titul: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (komentář, 2. vydání), (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2017

Titul: Nová pravidla rozhodčího řízení ICC mají za cíl zrychlit a zlevnit mimosoudní řešení sporu u ICC (spoluautor)
Vydavatel: EPRAVO.CZ
Datum vydání: 2017

Titul: Nové nařízení o evropském příkazu k obstavení účtů pomůže věřitelům (spoluautor)
Vydavatel: Právní rádce
Datum vydání: 2017

Titul: Konec rozhodčího řízení mezi spotřebitelem a podnikatelem v ČR (spoluautor)
Vydavatel: Právní rádce
Datum vydání: 2016

Titul: Mediace a velké advokátní kanceláře: co je mediace, jaké jsou její výhody a proč tyto služby nabízet klientům (spoluautor)
Vydavatel: EPRAVO.CZ Digital
Datum vydání: 2016

Titul: Czech Yearbook of Public & Private International Law
Vydavatel: The Czech Society for International Law
Datum vydání: 2016

Titul: Comparison of Settlement Efforts by Arbitrators and Mediators
Vydavatel: The Internal Journal
Datum vydání: 2016

Titul: New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (komentář), (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2015

Titul: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2015

Titul: Řízení před rozhodčí komisí sportovního spolku, in PICHRT, J. (ed.) Sport a (nejen) pracovní právo
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2014

Titul: Nálezy rozhodčí komise nabývají na důležitosti
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 09/2014

Titul: Nálezy rozhodčí komise nabývají na důležitosti
Vydavatel: Právní rádce
Datum vydání: 09/2014

Titul: And never the twain shall meet: Parallel Arbitral and court proceedings within the sphere of international investment arbitration
Vydavatel: Česká společnost pro mezinárodní právo
Datum vydání: 2014

Titul: Příručka ICCA pro komerční arbitráže, národní zpráva pro Českou republiku
Vydavatel: Kluwer Law International
Datum vydání: 2014

Titul: Competent tribunalelor Arbitral specializate in investitii and de le solicita instantelor Europen de pronuntarea hotarari Preliminary, in Revista Romana de Drept European, co-author
Vydavatel: Wolters Kluwer Romania
Datum vydání: 2012

Titul: Right to be instructed by the arbitral tribunal (spoluautor)
Vydavatel: The European & Middle Eastern Arbitration Review
Datum vydání: 2012

Pracovní titul: The Competence of Investment Arbitration Tribunals to Seek Preliminary Rulings from European Courts (spoluautor)
Vydavatel: CZECH Yearbook of International Law
Datum vydání: 2011

Pracovní titul: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 2. vydání (spoluautor)
Vydavatel: Wolters Kluwer
Datum vydání: 2011

Pracovní titul: Are the Intra-EU Investment Disputes at Their End / How the EU May Contribute to the Effectiveness of Intra-EU Investment Disputes (spoluautor)
Vydavatel: The European & Middle Eastern Arbitration Review
Datum vydání: 2011

Název: Chambers & Partners Europe 2018 –  Most demand Arbitartors (Band 2)
Datum: 2019

Název: Chambers & Partners Europe 2018 –  Arbitration Counsel (Band3)
Datum: 2018

Název: Legal 500, Recommended in DR
Datum: 2019

Název: Chambers & Partners Europe 2017 – Ranked lawyer / IP and TMT (Band 2) Datum: 2017

Název: Legal 500, Recommended in DR
Datum: 2018

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období: Ph.D., 2017
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Nottingham Trent University, Brno
Období: Ukončeno 2009
Obor studia: International Business School

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období: Ukončeno 2002
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze
Období: ukončeno 1999

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL s.r.o. (Saach Legal), Slovenská republika
Pozice: Partner, usazený euroadvokát
Období: 2007 – současnost
Popis pracovní pozice: Vedoucí oddělení řešení sporů

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Partner
Období: 2006 – současnost
Popis pracovní pozice: Vedoucí oddělení řešení sporů

Společnost: Holec & Partners; Fiala, Profous, Maisner & spol.
Pozice: Junior associate
Období: 2002 – 2005

Rozhodce:
Od roku 2010 pravidelné nominace do rozhodčích senátů

Mediace:
Zapsaný mediátor ve smyslu zákona o mediaci č. 202/2012 Sb. od roku 2015