MENU
Rowan Legal
  • olik@rowan.legal

Miloš Olík je vedoucím oddělení řešení sporů v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Ve své praxi se zaměřuje na rozhodčí řízení, včetně mezinárodních obchodních arbitráží, investičních sporů a různých forem alternativního řešení sporů (mediace, negociace).

Miloš Olík má dlouholeté zkušenosti s rozhodčími řízeními podle pravidel různých institucí, např. Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC), Londýnského mezinárodního rozhodčího soudu (LCIA), Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID), Švédské obchodní komory (SCC), Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky (RSHKAK) či pravidel komise OSN pro mezinárodní právo (UNCITRAL). Vedl právní týmy zastupující státy v investičních sporech a nadnárodní společnosti v mezinárodních obchodních arbitrážích.

Miloš Olík dále působil jako rozhodce v téměř 200 rozhodčích řízeních, včetně investičních sporů (aktuálně dva případy podle pravidel ICSID). Je zapsán na seznamu rozhodců českého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a předních světových institucí (CIETAC, LCIA, VIAC, HKIAC). Miloš Olík je místopředsedou Mezinárodní obchodní komory (ICC) Česká republika, předsedou Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR, místopředsedou Národního rozhodčího soudu pro sport a je členem mnoha dalších profesních sdružení a organizací.

Miloš Olík je uveden v žebříčku Arbitration společně organizovaném Who’s Who Legal a GAR (Global Arbitration Review). Prestižním mezinárodním žebříčkem Chambers Global byl Miloš Olík zařazen do Band 2 pro oblast řešení sporů a arbitráže v České republice.

Miloš Olík je taktéž autorem či spoluautorem řady odborných publikací, např. Komentáře k Newyorské úmluvě, Komentáře k zákonu o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, Komentáře k zákonu o mediaci nebo prestižní kapitoly za Českou republiku v ICCA Handbook on Commercial Arbitration.

Byl členem týmu zastupujícího stát v mezinárodní investiční arbitráži HICEE B.V. v. THE SLOVAK REPUBLIC podle pravidel UNCITRAL ve věci údajného porušení práv investora z důvodu změny legislativy týkající se zdravotního pojištění o 1 miliardu EUR.

Zastupoval klienta WPB Capital, spořitelní družstvo, v několika soudních řízeních, mimo jiné ve věci správní žaloby proti rozhodnutí regulátora o odejmutí licence působit jako družstevní záložna a v řízení o náhradě škody ve výši 60 milionů EUR za nesprávný úřední postup. Součástí procesní obrany bylo rovněž několik ústavních stížností.

Zastupoval žalobce, AŽD Praha s.r.o., v 6 soudních sporech s obdobným skutkovým základem. Nárok žalovaného se zakládal na titulu odpovědnosti za neodstraněné vady spolu s nárokem na náhradu následné škody v celkové hodnotě více než 5 milionů Kč.

Zastupoval Slovenskou republiku proti A. J. Oostergetel a T. Laurentius v rozhodčím řízení podle pravidel UNCITRAL v průmyslovém sektoru s hodnotou sporu 300 mil. EUR.

Zastupoval předního mobilního operátora proti jinému operátorovi v mezinárodním rozhodčím řízení podle pravidel ICC.

Zastupoval ruského výrobce v mezinárodním rozhodčím řízení ve sporu proti bance ve věci exportního financování s hodnotou převyšující 26 milionů EUR.

Zastupoval českou banku v řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR proti významné české a slovenské investiční skupině ve věci zamítnutí bankovní záruky.

Zastupoval českou pojišťovnu v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR proti bance ve sporu vyplývajícím z pojistné smlouvy v hodnotě 100 milionů Kč.

Horáček, T., Svatoš, M., Olík, M.: Zákon o mediaci. Komentář, 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2019

Olík, M., Maisner, M., Pokorný, R., Málek, P., Janoušek, M.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017

Mičinský, Ľ., Olík, M.: New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Komentář), Wolters Kluwer, Bratislava, 2016

Olík, M., Maisner, M., Pokorný, R., Málek, P., Janoušek, M.: Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář, Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015

Podešva, V., Olík, M., Janoušek, M., Stránský, J.: Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011

Chambers and Partners Europe 2023 – Arbitration Counsel (Band 2)

Chambers and Partners Europe 2023 – Most in Demand Arbitrators (Band 2)

Who’s who legal: Arbitration, 2023

The Legal 500 EMEA 2022, Arbitration Powerlist

Chambers and Partners Europe 2022 – Arbitration Counsel (Band 2)

Chambers and Partners Europe 2022 – Most in Demand Arbitrators (Band 2)

Chambers and Partners Global 2022 – Band 2

Who’s who legal: Arbitration, 2022

Chambers and Partners Europe 2021 – Arbitration Counsel (Band 2)

The Legal 500 EMEA 2021, Arbitration Powerlist

Chambers and Partners Europe 2021 – Most in Demand Arbitrators (Band 2)

Chambers and Partners Global 2021 – Band 2

Chambers and Partners Europe 2020 – Arbitration Counsel (Band 2)

Chambers and Partners Europe 2020 – Most in Demand Arbitrators (Band 2)

Chambers and Partners Europe 2019 – Arbitration Counsel (Band 3)

Chambers and Partners Europe 2019 – Most in Demand Arbitrators (Band 2)

The Legal 500 EMEA 2019 Recommended in DR

Chambers and Partners Europe 2018 – Arbitration Counsel (Band 3)

Chambers and Partners Europe 2018 – Most in demand Arbitrators (Band 2)

The Legal 500 EMEA 2018 Recommended in DR

Chambers and Partners Europe 2017 – Ranked lawyer / IP and TMT (Band 2)

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, postgraduální studium (Ph.D.) 2017
Obor studia: Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

Škola: Nottingham Trent University, 2009
Obor studia: České obchodní právo v kontextu práva EU

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2002
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, 1999
Obor studia:  Mezinárodní obchod, Evropská ekonomická integrace

Pracovní zkušenosti

Advokacie

Společnost: ROWAN LEGAL, s.r.o. (Saach Legal), Slovenská republika
Pozice: Partner, usazený euroadvokát (2006–současnost)

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát a Partner (2006–současnost)

Společnost: Holec & partneři; Fiala, Profous, Maisner & spol.
Pozice:  Advokátní koncipient (2002–2005)

Rozhodce:
Od roku 2010 pravidelné nominace do rozhodčích senátů

Mediace:
Zapsaný mediátor ve smyslu zákona o mediaci č. 202/2012 Sb. od roku 2015