MENU
Rowan Legal
  • zabransky@rowan.legal

Petr Zábranský je advokátem od začátku roku 2018 a v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL působí na pozici Senior Associate se specializací na sporovou agendu, a to jak v řízení před obecnými soudy, tak v rámci arbitráží, dále správní právo a trestní právo.

Před nástupem do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL Petr působil více než pět let v pražské advokátní kanceláři, kde získával zkušenosti v širokém spektru právních odvětví, a kromě smluvní agendy se věnoval zastupování klientů před soudy, včetně insolvenčních řízení.

Petr je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, při jejímž studiu byl zapojen do stáží na soudech.

Vede právní tým a zastupuje klienta, státní podnik, ve sporech souvisejících s nemovitým majetkem.

Vede větší právní tým, který v součinnosti se spolupracující kanceláří zastupuje klienta, správní orgán, v desítkách sporů souvisejících s nemovitým majetkem.

Poskytuje právní poradenství společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v souvislosti se sporem s bývalým dodavatelem v hodnotě desítek milionů Kč.

Podílí se na zastupování klienta, významné společnosti podnikající v odpadovém hospodářství, ve správních řízeních a ve správním soudnictví a poskytuje klientovi poradenství v souvisejících otázkách týkajících se správního práva, přestupkového práva a nakládání s odpady.

Podílí se na zastupování klienta jako žalobce a žalovaného ve dvojici sporů o zaplacení částky přesahující 100 milionů Kč a v souvisejících sporech, a to v souvislosti s vývojem a implementací informačního systému.

Zastupuje klienta, významnou investiční společnost, ve sporu o náhradu škody z nevydařené akvizice zmařené společníky cílové společnosti.

Zastupuje telekomunikačního operátora ve sporu o neplatnost skončení pracovního poměru zaměstnance.

Zastupoval insolvenčního správce v množství incidenčních sporů vedených v rámci insolvenčního řízení společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Poskytoval poradenství společnosti Výstaviště Praha a.s. jako poškozenému v souvislosti s podezřelými zakázkami týkajícími se konání vysoce propagované události a v souvislosti s podezřelými stavebními zakázkami.

Zastupoval klienta, reklamní společnost, ve sporu o zaplacení částky přesahující 10 milionů korun z titulu nezaplacené odměny za poskytnuté marketingové služby.

Poskytoval poradenství klientovi v souvislosti se sporem o hodnotu jeho obchodního podílu, která byla odhadována na více než 10 milionů Kč.

Úspěšně zastupoval klienta, soukromou vysokou školu, ve správním řízení o omezení akreditace.

Je součástí týmu, který poskytuje právní služby významnému poskytovateli hostingových služeb v jeho sporech s organizacemi zastupujícími vlastníky autorských práv.

Podílel se na poskytování služeb významným klientům ze soukromé i veřejné sféry v rámci projektů v oblasti implementace pravidel plynoucích z GDPR, a to včetně počátečních analýz i úprav smluvní a interní dokumentace.

 

Titul: Novela zákon o svobodném přístupu k informacím: Nástroj obrany radnic před kverulanty?
Vydavatel: Moderní obec
Datum vydání: 29.05.2020

 

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období: Mgr. – ukončeno 2014
Obor studia: obhajobou diplomové práce

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát
Období: 01/2018 – současnost

Společnost: AK Mgr. Iva Siegela
Pozice:

  • Koncipient (04/2014 – 12/2017)
  • Právní asistent (05/2012-03/2014)