MENU
Rowan Legal
  • zabransky@rowan.legal

Petr Zábranský v týmu advokátní kanceláře ROWAN LEGAL působí na pozici Senior Associate a je vedoucím specializace Civilní litigace. Ve své praxi se Petr dlouhodobě věnuje zastupování klientů v řízeních před soudy a správními orgány a poskytuje taktéž právní služby v oblasti trestního řízení.

Petr Zábranský se aktuálně intenzivně věnuje oblasti hromadných žalob včetně jejich legislativního pojetí a také se zabývá tématy souvisejícími s procesním právem, zejména prevencí vzniku sporů a právním psaním. V rámci správního práva se zaměřuje i na specifické otázky, například odpadové hospodářství, svobodný přístup k informacím či právo vysokých škol.

Před nástupem do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL Petr působil více než pět let v pražské advokátní kanceláři, kde získával zkušenosti v širokém spektru právních odvětví, a kromě smluvní agendy se věnoval zastupování klientů před soudy, včetně insolvenčních řízení.

Vede větší právní tým, který v součinnosti se spolupracující kanceláří zastupuje klienta, správní orgán, v desítkách sporů souvisejících s nemovitým majetkem.

Podílí se na zastupování klienta, významné společnosti podnikající v odpadovém hospodářství, ve správních řízeních a ve správním soudnictví a poskytuje klientovi poradenství v souvisejících otázkách týkajících se správního práva, přestupkového právaa nakládání s odpady.

Zastupuje klienta, významnou investiční společnost, ve sporu o náhradu škody z nevydařené akvizice zmařené společníky cílové společnosti.

Zastupuje telekomunikačního operátora ve sporu o neplatnost skončení pracovního poměru zaměstnance a o náhradu mzdy za několik let.

Vedl právní tým a zastupoval klienta, státní podnik, ve sporech souvisejících s nemovitým majetkem.

Podílel se na zastupování klienta jako žalobce a žalovaného ve dvojici sporů o zaplacení částky přesahující 100 milionů Kč a v souvisejících sporech, a to v souvislosti s vývojema implementací informačního systému.

Zastupoval insolvenčního správce v množství incidenčních sporů vedených v rámci insolvenčního řízení společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Poskytoval poradenství společnosti Výstaviště Praha a.s. jako poškozenému v souvislosti s podezřelými zakázkami týkajícími se konání vysoce propagované události a v souvislosti s podezřelými stavebními zakázkami.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Senior Associate (04/2020–současnost)
  • Associate (01/2018–03/2020)

Společnost: AK Mgr. Iva Siegela
Pozice:

  • Junior Lawyer (04/2014–12/2017)
  • Paralegal (05/2012–03/2014)