Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Rowan Legal
  • karesova@rowan.legal

Margarita Karešová Kucharčuk je advokátkou od roku 2015 a působí v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL na pozici Associate. Specializuje se na oblast rozhodčího řízení (mezinárodního a vnitrostátního) a spornou agendu.

Margarita má zkušenosti s poskytováním právních služeb klientům v komplexních rozhodčích a soudních řízeních, včetně mezinárodních investičních arbitráží a soudních sporů s mezinárodním prvkem, a to v oblastech energetiky, včetně energie z obnovitelných zdrojů, informačních technologií, stavebního práva a práva obchodních korporací. Margarita Karešová se také podílela na M&A a právním due diligence řady nadnárodních společností.

Před nástupem do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL působila Margarita více než sedm let v pražské pobočce přední mezinárodní advokátní kanceláře v Praze. Margarita Karešová Kucharčuk je členem redakční rady Common Law Review a absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Podílí se na právním zastupování nadnárodní společnosti, předního poskytovatele IT služeb ve střední a východní Evropě, ve sporu ze smlouvy o dílo.

Podílí se na právním zastupování v několika UNCITRAL a ad hoc arbitrážních sporech o náhradu škody podle dvoustranných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic a podle Dohody k energetické chartě v oblasti podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů;

Podílí se na právním poradenství ve sporech podle dvoustranných dohod o podpoře investic a/nebo podle Dohody k energetické chartě v oblasti podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů v předarbitrážní fázi;

Podílí se na právním zastupování mezinárodní telekomunikační společnosti ve sporu o doplacení rozdílu za cenu akcie v rámci povinné nabídky převzetí;

Podílí se na právním zastupování mezinárodní kótované společnosti zaměřené na distribuci filmů a provozování kin při akvizici řetězce multikin, včetně due diligence;

Podílí se na právním zastupování přední energetické společnosti ve střední a východní Evropě při akvizicích podílů na jiných energetických společnostech.

Titul: České rozhodčí řízení podle ICC pravidel: k povinnosti přiložit rozhodčí pravidla k rozhodčí smlouvě (spoluautor)
Vydavatel: Soukromé právo
Datum vydání: 7-8/2019

Titul: Aktivní (věcná) legitimace při uplatňování práv z vadného plnění při vadách společných částí domu (spoluautor)
Vydavatel: epravo.cz
Datum vydání: 2017

Titul: The Relationship between a Parent Company and its Subsidiary: Does the Family Stick Together?
Vydavatel: Common Law Review
Datum vydání: 2008

Titul: The Principles of Modern Contract Law in Comparison with its Ancient Roman Predecessor.
Vydavatel: BIP-C
Datum vydání: 2004

 

 

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát
Období: 09/2017 – současnost
Popis pracovní pozice: Specializuje se na oblast rozhodčího řízení a sporné agendy

Společnost: WEIL, GOTSHAL & MANGES, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Associate (2015-2017)
  • Junior Associate (2011-2015)

Společnost: Clifford Chance LLP organizační složka
Pozice: Parelegal
Období: 2008