MENU
Rowan Legal
  • karesova@rowan.legal

Margarita Karešová Kucharčuk je advokátkou od roku 2015 a působí v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL na pozici associate. Specializuje se na oblast rozhodčího řízení (mezinárodního a vnitrostátního) a spornou agendu.

Margarita má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právních služeb klientům v komplexních rozhodčích a soudních řízeních, včetně mezinárodních investičních arbitráží a soudních sporů s mezinárodním prvkem, a to v oblastech energetiky, včetně energie z obnovitelných zdrojů, informačních technologií, stavebního práva, a sportovního práva. Margarita se dále také zaměřuje na poskytování poradenství v doménových sporech před experty.

Před nástupem do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL působila Margarita více než sedm let v pražské pobočce přední mezinárodní advokátní kanceláře v Praze. Margarita Karešová Kucharčuk je členem redakční rady Common Law Review a absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Podílela se na spoluvedení týmu v souvislosti se zastupováním klienta, společnosti Invia.cz, a.s., v řízení o návrhu na převod domény na klienta.

Podílí se na právním poradenství přednímu výrobci v automobilovém průmyslu v souvislosti se sporem s bývalým dodavatelem v hodnotě desítek milionů Kč.

Podílí se na právním poradenství klientovi-investorovi ohledně jeho nároků ze zmařené investice v oblasti střední a východní Evropy v režimu mezinárodní ochrany investic.

Podílí se na právním zastupování nadnárodní společnosti, předního poskytovatele IT služeb ve střední a východní Evropě, ve sporu ze smlouvy o dílo.

Podílela se na právním zastupování mezinárodní telekomunikační společnosti ve sporu o doplacení rozdílu za cenu akcie v rámci povinné nabídky převzetí;

Podílela se na právním zastupování mezinárodní kótované společnosti zaměřené na distribuci filmů a provozování kin při akvizici řetězce multikin, včetně due diligence;

Podílela se na právním zastupování přední energetické společnosti ve střední a východní Evropě při akvizicích podílů na jiných energetických společnostech.

Titul: Na cestě implementace Vzorového zákona UNCITRAL pro mezinárodní obchodní arbitráž do českého právního řádu (spoluautor)
Vydavatel: Obchodní právo 9/2020, Wolters Kluwer a.s., Praha, 2020
Datum vydání: 09/2020

Titul: E-hearing v rozhodčím řízení (spoluautor)
Vydavatel: ePravo.cz, dostupné zde
Datum vydání: 27.5.2020

Titul: České rozhodčí řízení podle ICC pravidel: k povinnosti přiložit rozhodčí pravidla k rozhodčí smlouvě (spoluautor)
Vydavatel: Soukromé právo
Datum vydání: 7-8/2019

Titul: Aktivní (věcná) legitimace při uplatňování práv z vadného plnění při vadách společných částí domu (spoluautor)
Vydavatel: epravo.cz
Datum vydání: 2017

Titul: The Relationship between a Parent Company and its Subsidiary: Does the Family Stick Together?
Vydavatel: Common Law Review
Datum vydání: 2008

Titul: The Principles of Modern Contract Law in Comparison with its Ancient Roman Predecessor.
Vydavatel: BIP-C
Datum vydání: 2004

 

 

the Willem C. Vis 2017/2018 pre-moot, Univerzita Karlova, rozhodce – 01/2018

the Willem C. Vis 2017/2018 pre-moot, MUNI, rozhodce – 02/2018

the Willem C. Vis 2009/2010 pre-moot, Univerzita Karlova, rozhodce – 02/2011

the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Rakousko, člen týmu – 04/2010

the Willem C. Vis 2009/2010, člen týmu čtyř pre-mootů (v Německu, Polsku a USA), Cena nejlepšího řečníka dne (Univerzita Fordham, USA) – 02/2010–03/2010

the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Rakousko, člen týmu – 04/2009

the Willem C. Vis 2009/2010 člen týmu dvou pre-mootů (v České republice), Cena nejlepšího řečníka (Univerzita Karlova, Česká republika), člen týmu – 03/2009

Central and Eastern European Moot Court Competition, Polsko, člen týmu, semifinalista – 2008

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období: 2015, titul JUDr.
Obor studia: (rigorózní práce: “Vybrané otázky mezinárodněprávní ochrany investic v bilaterálních investičních dohodách v rozhodovací praxi mezinárodních investičních rozhodčích tribunálů podle pravidel ICSID“, rigorózní zkouška, 2015, titul JUDr.)

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Období: ukončeno 2011, titul Mgr.
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice: Advokát
Období: 09/2017 – současnost
Popis pracovní pozice: Specializuje se na oblast rozhodčího řízení a sporné agendy

Společnost: WEIL, GOTSHAL & MANGES, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Associate (2015-2017)
  • Junior Associate (2011-2015)

Společnost: Clifford Chance LLP organizační složka
Pozice: Paralegal
Období: 2008