MENU
Rowan Legal
  • karesova@rowan.legal

Margarita Karešová Kucharčuk se v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL specializuje převážně na oblast rozhodčího řízení (mezinárodního a vnitrostátního) a dále takéna spornou agendu.

Margarita má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právních služeb klientům v komplexních rozhodčích a soudních řízeních, včetně mezinárodních investičních arbitráží a soudních sporů s mezinárodním prvkem, a to v oblastech energetiky, včetně energie z obnovitelných zdrojů, staveb, informačních technologií, automobilového průmyslu a sportovního práva. Margarita se dále také zaměřuje na poskytování poradenství v doménových sporech před experty.

Před nástupem do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL působila Margarita více než sedmlet v pražské pobočce přední mezinárodní advokátní kanceláře. Margarita Karešová Kucharčuk pravidelně publikuje, je členem redakční rady Common Law Review a absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Stavebnictví / soudní litigace

Podílela se na spoluvedení týmu v souvislosti se zastupováním klienta, největší české stavební společnosti, ve sporu proti objednateli ze smlouvy o dílo postavené na kvazi FIDIC bázi.

Vede tým v souvislosti se zastupováním klienta, stavebně-inženýrské společnosti, ve sporu ze smlouvy o dílo.

Investiční arbitráže

Podílela se na právním poradenství klientovi-investorovi ohledně jeho nároků ze zmařené investice v oblasti střední a východní Evropy v režimu mezinárodní ochrany investic.

Podílela se na právním zastupování v několika UNCITRAL a ad hoc arbitrážních sporech o náhradu škody podle dvoustranných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic a podle Dohody k energetické chartě v oblasti podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Automobilový průmysl / mezinárodní rozhodčí řízení

Podílela se na zastupování předního výrobce v automobilovém průmyslu ve sporu s bývalým dodavatelem v hodnotě desítek milionů Kč.

Sportovní právo / mezinárodní rozhodčí řízení

Podílela se na právním poradenství automobilovému závodníkovi ve sporu proti společnosti, která sestavuje týmy na závody.

IT, smlouvy o dílo / civilní litigace

Podílela se na právním poradenství zdravotní pojišťovně v rozsáhlém sporu ze smlouvy o dílo na zhotovení informačního systému proti nadnárodní IT společnosti se stomilionovými nároky.

Podílela se na právním zastupování nadnárodní společnosti, předního poskytovatele IT služeb ve střední a východní Evropě, ve sporu ze smlouvy o dílo.

Karešová Kucharčuk M., autor komentáře k §§ 2085–2098 NOZ, v Krejčí P., Knoblochová V. Nový občanský zákoník s komentářem. On-line komentář. Verlag Dashöfer.

 

the Willem C. Vis 2017/2018 pre-moot, Univerzita Karlova, rozhodce – 01/2018

the Willem C. Vis 2017/2018 pre-moot, MUNI, rozhodce – 02/2018

the Willem C. Vis 2009/2010 pre-moot, Univerzita Karlova, rozhodce – 02/2011

the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Rakousko, člen týmu – 04/2010

the Willem C. Vis 2009/2010, člen týmu čtyř pre-mootů (v Německu, Polsku a USA), Cena nejlepšího řečníka dne (Univerzita Fordham, USA) – 02/2010 – 03/2010

the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Rakousko, člen týmu – 04/2009

the Willem C. Vis 2009/2010 člen týmu dvou pre-mootů (v České republice), Cena nejlepšího řečníka (Univerzita Karlova, Česká republika), člen týmu – 03/2009

Central and Eastern European Moot Court Competition, Polsko, člen týmu, semifinalista – 2008

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015
Obor studia: Právo a právní věda

Škola: Právnická fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2011
Obor studia:  Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Senior Associate (11/2022–současnost)
  • Associate (09/2017–10/2022)

Společnost:  WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. advokátní kancelář
Pozice:

  • Advokát (2015–2017)
  • Advokátní koncipient (2011–2015)
  • Paralegal (2009–2011)

Společnost: Clifford Chance LLP organizační složka
Pozice: Paralegal (09/2008)