MENU

Hlasování dozorčí rady per rollam – manuál

Potřebujete zorganizovat rozhodnutí dozorčí rady mimo zasedání, bez současné fyzické přítomnosti všech účastníků? V tomto manuálu jsou přehledně popsány všechny nezbytné kroky.

Hlasování dozorčí rady per rollam – výzva k hlasování

Tento dokument slouží k tomu, aby byli členové dozorčí rady informováni, o jakém návrhu má být hlasováno.

Hlasování dozorčí rady per rollam – hlasování o usnesení

Potřebujete zorganizovat rozhodnutí jednatelů (tvořících kolektivní orgán) mimo zasedání, bez současné fyzické přítomnosti všech účastníků? V tomto manuálu jsou přehledně popsány všechny nezbytné kroky.

Hlasování jednatelů per rollam – manuál

Potřebujete zorganizovat rozhodnutí jednatelů (tvořících kolektivní orgán) mimo zasedání, bez současné fyzické přítomnosti všech účastníků? V tomto manuálu jsou přehledně popsány všechny nezbytné kroky.

Hlasování jednatelů per rollam – výzva k hlasování

Tento dokument slouží k tomu, aby byli jednatelé informováni, o jakém návrhu má být hlasováno.

Hlasování jednatelů per rollam – hlasování o usnesení

Tímto dokumentem každý jednatel vyjádří svůj souhlas/nesouhlas s návrhem.

Hlasování představenstva per rollam – manuál

Potřebujete zorganizovat rozhodnutí představenstva mimo zasedání? V tomto manuálu jsou přehledně popsány všechny nezbytné kroky.

Hlasování představenstva per rollam – výzva k hlasování

Tento dokument slouží k tomu, aby byli členové představenstva informováni, o jakém návrhu má být hlasováno.

Hlasování představenstva per rollam – hlasování o usnesení

Tímto dokumentem každý člen představenstva vyjádří svůj souhlas/nesouhlas s návrhem.

Hlasování správní rady per rollam – manuál

Potřebujete zorganizovat rozhodnutí správní rady mimo zasedání, bez současné fyzické přítomnosti všech účastníků? V tomto manuálu jsou přehledně popsány všechny nezbytné kroky.

Hlasování správní rady per rollam – výzva k hlasování

Tento dokument slouží k tomu, aby byli členové správní rady informováni, o jakém návrhu má být hlasováno.

Hlasování správní rady per rollam – hlasování o usnesení

Tímto dokumentem každý člen správní rady vyjádří svůj souhlas/nesouhlas s návrhem.

Hlasování valné hromady a.s. per rollam – manuál

Potřebujete zorganizovat rozhodnutí valné hromady akciové společnosti mimo zasedání, bez současné fyzické přítomnosti všech účastníků? V tomto manuálu jsou přehledně popsány všechny nezbytné kroky.

Hlasování valné hromady a.s. per rollam – výzva k hlasování

Tento dokument slouží k tomu, aby byli akcionáři informováni, o jakém návrhu má být hlasováno.

Hlasování valné hromady a.s. per rollam – hlasování o usnesení

Tímto dokumentem každý akcionář vyjádří svůj souhlas/nesouhlas s návrhem.

Hlasování valné hromady a.s. per rollam – oznámení výsledku hlasování

Společnost je závěrem povinna informovat akcionáře o výsledku hlasování, k čemuž slouží tento dokument.

Hlasování valné hromady s.r.o. per rollam – manuál

Potřebujete zorganizovat rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným mimo zasedání, bez současné fyzické přítomnosti všech účastníků? V tomto manuálu jsou přehledně popsány všechny nezbytné kroky.

Hlasování valné hromady s.r.o. per rollam – výzva k hlasování

Tento dokument slouží k tomu, aby byli společníci informováni, o jakém návrhu má být hlasováno.

Hlasování valné hromady s.r.o. per rollam – hlasování o usnesení

Tímto dokumentem každý společník vyjádří svůj souhlas/nesouhlas s návrhem.

Hlasování valné hromady s.r.o. per rollam – oznámení výsledku hlasování

Společnost je závěrem povinna informovat společníky o výsledku hlasování, k čemuž slouží tento dokument.