MENU
Rowan Legal

V právu IT patříme v ROWAN LEGAL ke špičce, což dokazuje 12 vítězství v Právnické firmě roku v této oblasti a vysoké hodnocení zahraničních žebříčků. Díky komplexnosti námi poskytovaných služeb poskytujeme podporu jak dodavatelům, tak zákazníkům informačních a komunikačních technologií, včetně klientů z veřejného sektoru a regulovaných odvětví. Náš tým tvoří vysoce kvalifikovaní právníci se vzděláním a praktickými zkušenostmi v oblasti IT. 

Pro klienty z veřejného sektoru jsme schopni poskytovat komplexní právní poradenství v rámci veřejných zakázek z oblasti IT, a to nejen s ohledem na bezchybné smluvní zajištění potřeb klientů, ale také směrem k optimálnímu nastavení podmínek kvalifikace a způsobu hodnocení 

Aktivně se podílíme na digitální transformaci veřejného i soukromého sektoru v ČR. Přispíváme k tvorbě nové legislativy i výkladových stanovisek. Pro Českou bankovní asociaci jsme připravili legislativu k bankovní identitě, pro Ministerstvo pro místní rozvoj legislativu k digitalizaci stavebního řízení a podíleli jsme se také na zákonu o právu na digitální služby.  

Jak můžeme pomoci:

  • Příprava a vyjednávání smluv z oblasti ICT, včetně specifických smluv pro cloudové služby, outsourcing a agilní projekty. 
  • Příprava zadávací dokumentace (vč. vzorů smluv) a veškeré další právní služby související s přípravou a vedením zadávacích řízení v oblast IT. 
  • Zpracování vzorových smluv pro dodávku či nákup IT řešení a obchodních podmínek pro poskytovatele IT služeb a webové portály. 
  • Právní služby spojené s vývojem softwaru, včetně analýzy licenčních podmínek a poradenství voblasti open source softwaru.
  • Poradenství a zpracování analýzy v oblasti digitalizace procesů, elektronického podepisování a elektronické identifikace. 
  • Poradenství v oblasti zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a další specifické regulace v oblasti IT a médií. 
  • Právní služby v oblasti telekomunikací, vč. zastupování před Českým telekomunikačním úřadem.  
  • Analýzy a připomínkování legislativních návrhů v oblasti digitalizace, zpracování návrhů legislativních textů. 

Vybrané reference:

BANKOVNÍ IDENTITA
V souvislosti s přípravou a vyjednáváním legislativy k bankovní identitě jsme s klientem v rámci spolupráce konzultovali veškeré právní otázky týkající se této problematiky. Asociaci dále poskytujeme podporu v legislativních a právních otázkách souvisejících s elektronickou identifikací. Současně poskytujeme komplexní právní podporu společnosti Bankovní identita, a.s. – společnému podniku České spořitelny, Komerční banky a Československé obchodní banky, který propojuje banky se zájemci o jejich služby v oblasti elektronické identifikace. Pro tuto společnost jsme například zpracovali smluvní dokumentaci pro zapojené banky i zájemce o jejich služby.  

T-MOBILE 
Právní podpora klienta jako dodavatele ve vztahu k jednomu z největších outsourcingů IT infrastruktury v České republice, nebo v každodenní agendě ochrany osobních údajů. 

SAP SE
Komplexní právní poradenství v souvislosti se smluvním právem, zejména formou revize vzorových smluv, podpory při vyjednávání složitých smluvních vztahů a narovnání v případných sporech. Klientovi také poskytujeme poradenství v souvislosti s jeho účastí ve veřejných zakázkách. 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
Příprava zadávacích podmínek a právní poradenství při samotném zadávání této veřejné zakázky formou řízení o Inovačním partnerství, které má za cíl výzkum a vývoj komplexního systému umožňujícího efektivní řízení, informování, sběr informací a komunikaci s jednotlivými cílovými skupinami MČ a následné vyhodnocování dat pomocí business intelligence a data mining. 

GASNET
Smluvním zastřešením a vyjednáním smluvní dokumentace s různými smluvními stranami v rámci do té doby v ČR unikátního projektu výběrovým řízením na dodavatele komplexního ERP / EAM / WFM SaaS řešení.