MENU
Rowan Legal

Pro advokátní kancelář ROWAN LEGAL představuje poradenství pro veřejný sektor jednu z tradičních oblastí specializace. V rámci znalosti specifické regulace v oblasti veřejného sektoru se zaměřujeme též na příbuzná sektorová odvětví (vodárenství, doprava či energetika) a využíváme těchto znalostí též pro účely poradenství pro soukromé subjekty realizující projekty pro zákazníky z těchto odvětví.

V rámci této oblasti poskytujeme zejména následující služby

 • Poradenství při realizaci komplexních projektů
 • Zastupování ve správních řízeních a poradenství související s veřejnoprávní regulací
 • Analytická činnost v oblasti veřejných zakázek a koncesí
 • Poradenství a zastupování v souvislosti s veřejnou podporou

Veřejným i sektorovým zadavatelům poskytujeme komplexní právní poradenství již od samotné přípravy veřejné zakázky, radíme s dodržením veškerých zákonných požadavků na vyhlašování zadávacích řízení i v souvislosti s následným vedením zadávacích řízení. V dalších fázích pak poskytujeme strategickou pomoc a právní podporu při realizaci projektů, vyhodnocování rizik soudních sporů a v neposlední řadě zastupujeme klienty u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů.

Vedle toho poskytujeme účinnou právní podporu také účastníkům zadávacích řízení, kterým pomáháme v procesu předkládání nabídek a zastupujeme je při uplatňování opravných prostředků u zadavatelů, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i českých soudů.

Naši právníci jsou členy rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která se zabývá řešením případů veřejných zakázek, a stejně tak i rozkladové komise ministryně pro místní rozvoj, kde poskytujeme poradenství ve věcech týkajících se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Aktivně se také věnujeme publikační činnosti; pravidelně vydáváme články v odborných časopisech (např. Veřejné zakázky) a podílíme se na přípravě nové legislativy v oblasti veřejných zakázek (ve formě členství v oficiálních orgánech a pracovních skupinách gestora zákona). Vypracovali jsme například komentář k zákonu o veřejných zakázkách, přehled judikatury v oblasti veřejných zakázek či produkt Navigátor, který je vyhledávanou pracovní pomůckou zadavatelů i výukovým nástrojem.

Kromě právního poradenství pak pro subjekty veřejných zakázek, ať již na straně zadavatelů, či uchazečů a účastníků zadávacích řízení, připravujeme vzdělávací programy a školení.

Jak můžeme pomoci:

 • Analýzy právních otázek v oblasti práva veřejných zakázek a koncesí
 • Příprava zadávacích a koncesních řízení a právní podpora při realizaci těchto řízení
 • Poradenství v rámci komplexních projektů ve veřejném sektoru zahrnujících odbornost i z dalších právních odvětví
 • Asistence při řešení regulatorních otázek v oblasti sektorových odvětví, jakož i v rámci specifické regulace ve veřejné správě (pravidla nakládání s majetkem státu, komunální sektor)
 • Zastupování zadavatelů i dodavatelů ve správních i soudních řízeních ve věcech veřejných zakázek a koncesí
 • Právní podpora uchazečům v souvislosti s procesem podávání nabídek
 • Strategická podpora zadavatelů i vybraných uchazečů v souvislosti s realizací veřejných zakázek
 • Poradenství a zastupování potenciálních poskytovatelů či příjemců veřejné podpory