Rowan Legal

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL poskytuje komplexní právní poradenství i potřebnou právní pomoc v celém spektru trestního práva. Našim klientům, mezi které patří fyzické i právnické osoby, pomáháme s identifikací trestněprávních rizik tak, aby se vyhnuli nebezpečí postihu svého jednání trestním právem. Zejména v oblasti trestněprávní odpovědnosti právnických osob dosahujeme včasnou a citlivou implementací preventivních opatření ochrany zájmů našich klientů v nejvyšší možné míře, a to bez omezujícího dopadu na vlastní chod společnosti. Našim klientům poskytujeme také možnost školení a vzdělávání, jak rizikům trestněprávní odpovědnosti předcházet.

Soulad s předpisy trestního práva řešíme u každé kauzy, přičemž náš právní tým je schopen posoudit každý případ i s ohledem na trestněprávní konsekvence řešené věci a jejich předcházení.

Rozsáhlým know-how v oblasti trestněprávního poradenství pak disponujeme zejména v souvislosti s nekalou soutěží a ochranou hospodářské soutěže, stejně jako v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek či účasti v zadávacích řízeních, včetně trestněprávních aspektů autorskoprávní ochrany. Intenzivně řešíme i vztahy a přesahy souvisejících občanskoprávních a trestních řízení, pokud jsou vedeny paralelně.

V případě vzniku konkrétních problémů naše klienty ve všech fázích trestního řízení zastupujeme.

Jak můžeme pomoci:

  • Analýza rizik z hlediska trestní odpovědnosti právnických osob
  • Vzdělávání jako prostředek eliminace vzniku trestněprávní odpovědnosti
  • Zastupování klientů ve všech fázích trestního řízení

Vybrané reference:

  • Zastupovali jsme vývojářskou společnost R ALTRA v trestním řízení v souvislosti s problematikou IT a autorského práva
  • Zastupovali jsme softwarovou společnost CHAPS spol. s.r.o. v trestním řízení, které se týkalo problematiky IT a autorského práva, vč. nekalé soutěže
  • Poskytovali jsme pro společnosti EGEM, Profi EMG školení top managementu i zaměstnanců, včetně přípravy interních směrnic pro předcházení vzniku trestní odpovědnosti

Trestní právo