MENU
Rowan Legal

Bankovnictví a finančnictví jsou velmi dynamické a citlivé obory, které ve značné míře reagují na mezinárodní podněty. Národní bankovní a finanční instituce jsou díky svým zahraničním matkám kromě českého práva neustále konfrontovány i s právem zahraničním. Velkou roli bezpochyby hraje i evropské právo, které vytváří právě v oblasti financí velmi obsáhlou a zároveň proměnlivou legislativu. Finanční instituce se tak musí vyrovnávat se stále se zpřísňujícími právními předpisy, které mají často vliv i na jejich samotnou existenci.

Naším hlavním cílem je poskytovat klientům prvotřídní servis. Abychom toho byli ke spokojenosti klienta schopni, využíváme podstatných a odborných zkušeností získaných za dlouhá léta úspěšné praxe a komplexní znalosti relevantních právních předpisů.

Poskytujeme kvalitní a podnikatelsky orientované poradenství bankám, pojišťovnám, družstevním záložnám, obchodníkům s cennými papíry, ale i jiným subjektům působícím na trhu finančních služeb ve všech oblastech bankovního a finančního práva.

Naši zkušení právníci pomáhají finančním institucím nejen v oblasti finančního práva, ale také IT práva, v otázkách ochrany osobních údajů i přeshraničních transakcí.

Mezi naše klienty patří banky, pojišťovny i investiční společnosti. Těm všem poskytujeme právní poradenství ve všech oblastech jejich činnosti. Naši právníci mají bohaté zkušenosti s celou řadou aspektů činnosti finančních institucí na národní i nadnárodní úrovni.

Specifické požadavky společností věnující se finančním službám vyžadují nejen hlubokou znalost celé řady právních oblastí, ale také finančnictví a pojišťovnictví. Experti kanceláře ROWAN LEGAL toto ovládají, a proto mohou klientům nabídnout právní poradenství šité na míru jejich potřebám i jejich činnosti.

Na základě námi poskytovaných profesionálních řešení jsme byli v souvislosti s touto právní oblastí zmiňováni v předních českých, ale i zahraničních žebříčcích.

Významnými klienty naší kanceláře v tomto sektoru jsou například česká pobočka The Royal Bank of Scotland, Česká spořitelna, Československá obchodní banka či Exportní garanční a pojišťovací společnost.

Jak můžeme pomoci:

  • Založení nové finanční společnosti nebo banky včetně zastupování v licenčním řízení
  • Komplexní poradenství v otázkách regulace bankovního a finančního sektoru
  • Příprava vzorové smluvní dokumentace
  • Příprava smluvní dokumentace v konkrétních obchodních případech
  • Zastupování v soudním nebo rozhodčím řízení
  • Zastupování ve správním řízení před regulátorem