Rowan Legal

V advokátní kanceláři ROWAN LEGAL jsme si dobře vědomi toho, že hlavním aktivem v podnikání jsou lidé. Současně jsme si vědomi, že zaměstnanecké vztahy mohou být jak komplikované, tak i citlivé.

Ke všem záležitostem spojeným s pracovním právem přistupujeme individuálně a s  respektem ke všem účastníkům. Jsme schopni navrhnout našim klientům efektivní řešení, která nemají negativní vliv na firemní kulturu, ani na vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Naše poradenství ve věcech pracovního práva v sobě vždy spojuje naše dlouholeté zkušenosti s oblastí pracovního práva, stejně tak jako naše vlastní zkušenosti z pozice zaměstnavatele spolu s konkrétními potřebami našich klientů.

V naší praxi se věnujeme základnímu právnímu poradenství v běžných otázkách zaměstnávání osob, kdy klientům pomáháme s vypracováním pracovněprávní dokumentace.

Stejně efektivně jsme schopni řešit komplexnější otázky jako je kolektivní vyjednávání, restrukturalizace, převádění zaměstnanců, propouštění celých kolektivů.

Do sféry našich služeb spadají rovněž oblasti smluv o výkonu funkce statutárních orgánů, smlouvy uzavírané s osobami samostatně výdělečně činnými a další smlouvy, u kterých se obchodní právo překrývá s právem pracovním.

V neposlední řadě poskytujeme poradenství týkající se soukromí a otázek ochrany osobních údajů v zaměstnaneckých záležitostech.  Další informace naleznete v představení našich služeb v oblasti Soukromí a ochrany údajů.

Jak můžeme pomoci:

 • Vypracovávání smluv o pracovním poměru a smluv pro vedoucí pracovníky
 • Individuální vyjednávání se zaměstnanci, kolektivní smlouvy
 • Programy odměňování zaměstnanců, opce na nákup akcií
 • Převádění zaměstnanců, propouštění jednotlivců i kolektivů
 • Vypracovávání interních směrnic a pracovních řádů
 • Agenturní zaměstnávání (najímání externích zaměstnanců)
 • Zastupování ve sporech vzniklých v souvislosti s pracovními poměry

Vybrané reference:

 • Poskytujeme komplexní právní poradenství pro významnou bio-farmaceutickou společnost v pracovněprávních věcech v souvislosti se vstupem na český trh
 • Poskytujeme komplexní právní poradenství pro jedinečný start-up v oblasti pracovního práva
 • Poskytujeme právní poradenství pro významnou společnost v oblasti luxusního zboží v oblasti pracovního práva
 • Právní poradenství pro významného výrobce a dodavatele v oblasti bezpečnostních technologií v souvislosti s přípravou a zajištěním odborných školení a organizací seminářů v oblasti pracovního práva pro Oddělení lidských zdrojů této společnosti
 • Právní podpora pro významného výrobce a dodavatele techniky v oblasti dopravy ohledně úplné revize a úpravy modelové dokumentace v oblasti pracovněprávních otázek a při přípravě a zajištění odborných školení a při organizace seminářů v oblasti pracovního práva
 • Právní poradenství pro společnost Itelligence, a.s. v rámci přípravy a zajištění odborných školení a organizace seminářů v oblasti pracovního práva
 • Poradenství společnosti EPAM SYSTEMS v různých záležitostech pracovního práva, včetně vypracovávání smluv o pracovním poměru a zajišťování zprostředkovatelských povolení
 • Poradenství společnosti ČP Cloud v různých záležitostech pracovního práva, včetně vypracovávání smluv o pracovním poměru a další pracovněprávní dokumentace