MENU
Rowan Legal

Zavedený tým ROWAN LEGAL pro insolvence a restrukturalizace je zaměřený na tvorbu obchodních řešení, jejichž cílem je maximalizovat zotavení společnosti/uspokojení věřitele a minimalizovat riziko prohlášení úpadku/neuspokojení pohledávek 

Finanční tíseň společnosti nebo obchodního partnera vyžaduje okamžitou pozornost odborníků na insolvence, daně, financování, trestní právo anebo sporovou agenduPro naše klienty tak zajišťujeme podporu našich odborníků působících v těchto oblastech, přičemž vždy postupujeme strategicky arychle. Z tohoto důvodu mezi naše klienty patří všechny subjekty insolvenčního řízení – od věřitelů, včetně těch zahraničních, přes dlužníky, až po insolvenční správce. Díky spolupráci se špičkovými zahraničními kancelářemi dále pravidelně pro naše klienty zajišťujeme poradenství v oblasti insolvenčního práva vzahraničí. Nedílnou součástí našich služeb je též poskytování komplexního právního poradenství v oblasti akvizic problémových aktiv (distressed assets). 

Jak můžeme pomoci:

  • Poskytování poradenství ohledně výhod/nevýhod zahájení insolvenčního řízení. 
  • Obrana proti šikanózním insolvenčním návrhům. 
  • Analýza úpadkové situace včetně posouzení rizik zamýšlených transakcí. 
  • Návrh optimálního řešení úpadkové situace se zaměřením na maximalizaci zisku/výtěžku. 
  • Provedení věřitelů procesem insolvenčního řízení tak, aby jim bylo zajištěno co nejpříznivější postavení a zacházení. 
  • Provedení dlužníků procesem insolvenčního řízení tak, aby bylo dosaženo spravedlivého vypořádání. 
  • Zastupování klientů v incidenčních a dalších sporech souvisejících s insolvencemi. 
  • Komplexní právní poradenství při procesu restrukturalizace a reorganizace. 
  • Poradenství v oblasti insolvenčních akvizic problémových aktiv (distressed assets), včetně provádění due diligence. 
  • Příprava právních stanovisek a konzultací insolvenčním správcům, včetně jejich zastupování v incidenčních sporech. 

Vybrané reference:

VĚŘITELÉ ARCA INVESTMENTS 
Zastupování řady věřitelů, jejichž souhrn pohledávek dosahuje čtvrt miliardy korun českých, v jednom z aktuálně největších insolvenčních řízeních v České republice, tj. insolvenčním řízení vedeném vůči společnosti Arca Investments, a.s., včetně spolupráce a koordinace se slovenskými advokátními kancelářemi.

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
Zastupování insolvenčního správce dlužníka v incidenčních sporech s významným zahraničním prvkem, které se týkaly pohledávek ve výši přesahující 3,25 mld. Kč. 

OKD
Zastoupení významného věřitele v insolvenčním řízení úpadce, včetně zastupování ve věřitelských orgánech, kdy celková výše přihlášených pohledávek přesáhla částku 20 mld. Kč. 

SACH HOLDING
Zastupování švýcarské společnosti v insolvenčním řízení, včetně členství ve věřitelských orgánech, a poskytování komplexního právního poradenství v insolvenční oblasti, kdy celková výše přihlášených pohledávek činila přibližně 100.000.000 Kč. 

GLOBALICA
Právní poradenství společnosti při obraně vůči šikanóznímu insolvenčnímu návrhu věřitele tvrdícího pohledávku přesahující 100.000.000 Kč.