Zavedený tým ROWAN LEGAL pro insolvence a restrukturalizace je zaměřený na tvorbu obchodních řešení, jejichž cílem je maximalizovat zotavení společnosti/uspokojení věřitele a minimalizovat riziko prohlášení úpadku/neuspokojení pohledávek 

Finanční tíseň společnosti nebo obchodního partnera vyžaduje okamžitou pozornost odborníků na insolvence, daně, financování, trestní právo anebo sporovou agenduPro naše klienty tak zajišťujeme podporu našich odborníků působících v těchto oblastech, přičemž vždy postupujeme strategicky arychle. Z tohoto důvodu mezi naše klienty patří všechny subjekty insolvenčního řízení – od věřitelů, včetně těch zahraničních, přes dlužníky, až po insolvenční správce. Díky spolupráci se špičkovými zahraničními kancelářemi dále pravidelně pro naše klienty zajišťujeme poradenství v oblasti insolvenčního práva vzahraničí. Nedílnou součástí našich služeb je též poskytování komplexního právního poradenství v oblasti akvizic problémových aktiv (distressed assets). 

Jak můžeme pomoci:

  • Poskytování poradenství ohledně výhod/nevýhod zahájení insolvenčního řízení. 
  • Obrana proti šikanózním insolvenčním návrhům. 
  • Analýza úpadkové situace včetně posouzení rizik zamýšlených transakcí. 
  • Návrh optimálního řešení úpadkové situace se zaměřením na maximalizaci zisku/výtěžku. 
  • Provedení věřitelů procesem insolvenčního řízení tak, aby jim bylo zajištěno co nejpříznivější postavení a zacházení. 
  • Provedení dlužníků procesem insolvenčního řízení tak, aby bylo dosaženo spravedlivého vypořádání. 
  • Zastupování klientů v incidenčních a dalších sporech souvisejících s insolvencemi. 
  • Komplexní právní poradenství při procesu restrukturalizace a reorganizace. 
  • Poradenství v oblasti insolvenčních akvizic problémových aktiv (distressed assets), včetně provádění due diligence. 
  • Příprava právních stanovisek a konzultací insolvenčním správcům, včetně jejich zastupování v incidenčních sporech. 

Vybrané reference:

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING
Zastupování insolvenčního správce dlužníka v incidenčních sporech s významným zahraničním prvkem, které se týkaly pohledávek ve výši přesahující 3,25 mld. Kč. 

OKD
Zastoupení významného věřitele v insolvenčním řízení úpadce, včetně zastupování ve věřitelských orgánech, kdy celková výše přihlášených pohledávek přesáhla částku 20 mld. Kč. 

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA
Zastupování v rozhodčím řízení proti J&T Finance Group SE ve sporu z ručení o cca 10.650.000 EUR a protinároku ve výši 3.262.000 EUR a související revize a analýza postupu ČEB v rámci insolvenčního řízení vedeného proti společnosti Slovakia Steel Mills, a.s., kdy rozhodčí řízení skončilo plným úspěchem klienta (celková výše přihlášené pohledávky klienta byla více než 4,4 mld. Kč). 

SACH HOLDING
Zastupování švýcarské společnosti v insolvenčním řízení, včetně členství ve věřitelských orgánech, a poskytování komplexního právního poradenství v insolvenční oblasti, kdy celková výše přihlášených pohledávek činila přibližně 100.000.000 Kč. 

GLOBALICA
Právní poradenství společnosti při obraně vůči šikanóznímu insolvenčnímu návrhu věřitele tvrdícího pohledávku přesahující 100.000.000 Kč.