Zavedený tým ROWAN LEGAL pro insolvence a restrukturalizace je zaměřený na tvorbu obchodních řešení, jejichž cílem je maximalizovat zotavení společnosti/uspokojení věřitele, minimalizovat riziko úpadku/neuspokojení pohledávky věřitele s cílem dosažení co nejlepších výsledků pro naše klienty. Finanční tíseň (ať už Vaší společnosti, nebo Vašeho obchodního partnera) vyžaduje okamžitou pozornost odborníků nejen na insolvenci jako takovou, ale rovněž zejména na daně, financováni, trestní právo anebo řešení sporů. Při řešení těchto situací proto pro naše klienty vždy zajišťujeme podporu a spolupráci našich zkušených odborníků působících v těchto oblastech, přičemž vždy postupujeme strategicky a rychle. Z tohoto důvodu mezi klienty naší advokátní kanceláře patří všechny subjekty insolvenčního řízení – od věřitelů, včetně těch zahraničních, přes dlužníky, až po insolvenční správce. Díky naší spolupráci se špičkovými zahraničními advokátními kancelářemi dále pravidelně pro naše klienty zajišťujeme poradenství v oblasti insolvenčního práva též v zahraničí, přičemž nedílnou součástí našich služeb je též poskytování komplexního právního poradenství v oblasti akvizic problémových aktiv (distressed assets).

Jak můžeme pomoci:

 • Poskytování poradenství ohledně výhod/nevýhod zahájení insolvenčního řízení.
 • Obrana proti šikanózním insolvenčním návrhům.
 • Analýza úpadkové situace včetně posouzení rizik zamýšlených transakcí optikou odporovatelnosti úkonů insolvenčním správcem, odpovědnosti statutárních orgánů a trestněprávní odpovědnosti.
 • Návrh optimálního řešení úpadkové situace se zaměřením na maximalizaci zisku/výtěžku.
 • Provedení věřitelů procesem insolvenčního řízení (od přípravy insolvenčního návrhu, přes přihlašování pohledávek, strategické popírání sporných pohledávek jiných věřitelů, zastupování ve věřitelských orgánech až po kontrolu jejich uspokojení) tak, aby jim bylo zajištěno co nejpříznivější postavení a zacházení.
 • Provedení dlužníků procesem insolvenčního řízení (od přípravy reorganizačního plánu, přes kontrolu postupu insolvenčního správce, zhodnocení a přípravu vyjádření k tvrzeným pohledávkám dalších věřitelů až po poskytování podpory při zpeněžování majetku) tak, aby bylo dosaženo spravedlivého vypořádání.
 • Zastupování klientů v incidenčních a dalších sporech souvisejících s insolvencemi.
 • Komplexní právní poradenství při procesu restrukturalizace a reorganizace.
 • Poradenství v oblasti insolvenčních akvizic problémových aktiv (distressed assets) včetně provádění due diligence.
 • Poskytování právních stanovisek a konzultací insolvenčním správcům, včetně jejich zastupování v incidenčních sporech.

Vybrané reference:

 • Zastupování insolvenčního správce dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. v incidenčních sporech s významným zahraničním prvkem, které se týkaly pohledávek ve výši přesahující 3,25 mld. Kč.
 • Poskytování komplexního právního poradenství a zastoupení významného věřitele v insolvenčním řízení úpadce OKD, a.s., včetně zastupování ve věřitelských orgánech, kdy celková výše přihlášených pohledávek přesáhla částku 20 mld. Kč.
 • Zastupování České exportní banky v rozhodčím řízení proti J&T Finance Group SE ve sporu z ručení o cca 10.650.000 EUR a protinároku ve výši 3.262.000 EUR a související revize a analýza postupu ČEB v rámci insolvenčního řízení vedeného proti společnosti Slovakia Steel Mills, a.s., kdy rozhodčí řízení skončilo plným úspěchem klienta (celková výše přihlášené pohledávky klienta byla více než 4,4 mld. Kč).
 • Zastupování švýcarské společnosti SACH Holding AG v insolvenčním řízení, včetně členství ve věřitelských orgánech, a poskytování komplexního právního poradenství v insolvenční oblasti, kdy celková výše přihlášených pohledávek činila přibližně 100.000.000 Kč.
 • Zastupování společnosti TRIBALD Group a.s. v insolvenčním řízení, včetně členství ve věřitelských orgánech a komplexního právního poradenství v insolvenční oblasti, kdy celková výše přihlášených pohledávek činila přibližně 100.000.000 Kč.
 • Poskytování právního poradenství několika českým bankám jako věřitelům v různých insolvenčních řízeních vedených proti dlužníkům – fyzickým osobám.
 • Úspěšné uhájení pohledávky věřitele AVETRADE Finance spol. s r.o. v celkové výši cca 31.000.000 Kč v incidenčních sporech vedených proti insolvenčnímu správci dlužníka BALTOM, s.r.o., který předmětné pohledávky popíral, a to včetně úspěšného rozporování následného pokusu insolvenčního správce o započtení pohledávek.
 • Úspěšné poskytování právního poradenství společnosti GLOBALICA a.s. při obraně vůči šikanóznímu insolvenčnímu návrhu věřitele tvrdícího pohledávku přesahující 100.000.000 Kč.
 • Poskytování komplexního právního poradenství dlužníkovi, společnosti FORTIS Bohemia, spol. s r.o., v průběhu celého insolvenčního řízení (od obrany vůči tvrzené úpadkové situaci, přes kontrolu postupu insolvenčního správce, zhodnocení a přípravu vyjádření k tvrzeným pohledávkám dalších věřitelů až po poskytování podpory při zpeněžování majetku).

Insolvence a restruktualizace