MENU
Rowan Legal

Díky nástupu digitalizace prošla média obrovskou proměnou. S příchodem nových technologií a přeměnou publika se tradiční poskytovatelé informací musí vypořádat se zcela odlišným světem, kde je ohrožuje nejen příchod odlišných formátů, ale také pirátství a autorskoprávní spory.

Publikum se stalo mnohem náročnější, ale mnohem zásadnější je, že se čtenáři, posluchači nebo diváci stali také tvůrci samotného obsahu. Navíc digitální média smazala hranice mezi státy i geografické vzdálenosti. To s sebou přineslo celou řadu potíží, na které muselo mezinárodní a vzápětí národní právo reagovat.

Společnosti podnikající v tomto sektoru mnohdy bojují o relevanci a pevnou pozici v rychle se měnícím prostředí. Naším cílem je klientovi vždy poskytnout špičkové podnikatelsky orientované služby založené na hluboké znalosti aktuální právní úpravy a výtečných dovednostech našich odborníků. Je pro nás důležité, aby naši klienti byli spokojeni s řešením, které pro ně připravíme. Proto výsledné řešení zakládáme na mnohaletých praktických zkušenostech, které stále doplňujeme o nově získané poznatky s ohledem na probíhající vývoj v tomto sektoru.

Poskytujeme právní pomoc klientům zabývajícím se marketingem, komunikací a reklamou, stejně tak jako vysíláním a poskytováním služeb informační společnosti. Analyzujeme autorskoprávní aspekty, regulaci reklamy (včetně např. specifických oblastí zdravotnictví), radíme poskytovatelům různých služeb souvisejících s digitální ekonomikou či producentům audiovizuálních děl.

Jak můžeme pomoci:

  • Právní aspekty a regulace pozemního, kabelového a satelitního vysílání
  • Právní úprava reklamy se zvláštním přihlédnutím k reklamě ve zdravotnictví
  • Produkce audiovizuálních děl a související úprava práv duševního vlastnictví
  • Služby informační společnosti včetně distribuce digitálního obsahu