MENU
Rowan Legal

Oblast bankovnictví a financí je jednou z nejrychleji se rozvíjejících specializací ROWAN LEGAL, coždokazuje mj. skutečnost, že jsme se v poslední době podíleli hned na dvou projektech, které jsou v kontextu ČR zcela unikátní co do své povahy i významu – projektu tzv. Národního rozvojového fondu a projektu bankovní identity.

Našimi klienty jsme vyhledávanými partnery jak v tradičních otázkách (příprava úvěrové dokumentace, vnitřních předpisů, zastupování před ČNB aj.), tak v souvislosti netradičními / inovativními projekty (projekty z oblasti IT outsourcingu, digitalizace produktů, PSD2 služeb aj.) vyžadujícími hluboké znalosti sektorové regulace, ale i jiných právních odvětví (např. práva IT, ochrany osobních údajů, práva hospodářské soutěže). 

Klienti také oceňují, že naši odborníci mají praktické zkušenosti z působení ve finančních institucích, ajsou tak schopni při poskytování právních rad reflektovat dopady v rámci interních procesů či na klienty. 

Jak můžeme pomoci:

  • Právní analýza produktů z hlediska dopadů sektorové regulace. 
  • Podpora při získání licence ČNB (vč. přípravy interní dokumentace) a následném plnění regulatorních požadavků. 
  • Podpora při implementaci požadavků v oblasti AML a při přípravě interní AML dokumentace. 
  • Outsourcing významných činností, vč. outsourcingu formou cloud computingu. 
  • Bankovní identita a přístup do základních registrů podle zákona č. 49/2020 Sb. 
  • Digitalizace produktů / služeb a interních procesů (implementace elektronické identifikace, vč. bankovní identity, elektronického podpisu aj.). 
  • Právní služby spojené s úvěrovým financováním (sepis a revize úvěrových smluv, vč.zajišťovací dokumentacepodpora při vyjednávání o úvěrové dokumentaci aj.). 
  • Právní posudky o vymahatelnosti smluvní dokumentace (legal opinion). 
  • Monitoring legislativních a jiných relevantních regulatorních změn. 

Vybrané reference:

ČESKÁ SPOŘITELNA, ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, KOMERČNÍ BANKA A UNICREDIT BANK
Komplexní právní poradenství v souvislosti s projektem Národního rozvojového fondu – tj. unikátního projektu spolupráce státu a soukromé sféry, jehož výsledkem je investiční fond s příslušným povolením podle ZISIF, a který by od soukromých investorů mohl získat až 35 mld. Kč pro účely investic do investičních projektů se strategickým významem pro rozvoj České republiky.  

BANKOVNÍ IDENTITA
V souvislosti s přípravou a vyjednáváním legislativy k bankovní identitě jsme s klientem v rámci spolupráce konzultovali veškeré právní otázky týkající se této problematiky. Asociaci dále poskytujeme podporu v legislativních a právních otázkách souvisejících s elektronickou identifikací. Současně poskytujeme komplexní právní podporu společnosti Bankovní identita, a.s. – společnému podniku České spořitelny, Komerční banky a Československé obchodní banky, který propojuje banky se zájemci o jejich služby v oblasti elektronické identifikace. Pro tuto společnost jsme například zpracovali smluvní dokumentaci pro zapojené banky i zájemce o jejich služby. 

CBCB – CZECH BANKING CREDIT BUREAU
Právní konzultace v souvislosti s dodržováním a opětovným vyjednáváním silných smluvních vztahů mezi bankami podílejícími se na výměně relevantních údajů o dlužnících a CBCB (provozovatelem bankovního registru) včetně vztahu s CRIF, předním evropským poskytovatelem řešení pro výměnu spotřebitelských finančních dat. 

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, VIENNA INSURANCE GROUP
Projekt implementace GDPRrámci něhož jsme pro zaměstnance klientapředního specialistu na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě, uspořádali komplexní školení týkající se ochrany osobních údajů a dalších souvisejících aspektů. Dále jsme v rámci implementační fáze projektu GDPR připravili pro klienta komplexní sadu dokumentace pro zákazníky i oblast HR a rovněž jsme vypracovali interní dokumentaci. 

RAIFFEISENBANK
Rozsáhlá spolupráce s klientempátou největší bankou na českém trhu, v souvislosti s otázkou možné odpovědnosti klienta za škodu vzniklou třetí osobě v důsledku tvrzeného porušení právních předpisů v oblasti AML ze strany klienta. 
Poradenství v souvislosti s jeho procesem informování klientů o změnách podmínek rámcové smlouvy dle PSD2 a toho času aktuálního vývoje rozhodovací praxe Evropského soudního dvora.