Rowan Legal

Nikdo Vám není schopen zaručit, že Váš smluvní partner dostojí vždy svým slibům, ale dobrá smlouva může zajistit adekvátně dobré šance na úspěch v případě sporu. I proto naši klienti při vzniku obchodně-závazkových vztahů volí právě ROWAN LEGAL. Náš tým odborníků pomáhá klientům předcházet zbytečným a nákladným situacím případných soudních sporů plynoucích z nedostatečné úpravy vzájemných závazků. Naše kancelář vždy pomáhá předvídat klientům různé situace, které při plnění smlouvy mohou nastat.

Naše kancelář působí jako právní poradce ve vztahu ke všem typům obchodních smluv a aspektům obchodního práva. Společně s našimi klienty nacházíme správná obchodní řešení, diskutujeme o návrzích příslušných smluvních dokumentů a zastupujeme je při vyjednávání smluvních podmínek.

Naši právníci asistují klientům při formulaci smluv a vyjednávání v českém, slovenském, anglickém, německém či ruském jazyce. Mnoho členů našeho týmu studovalo a poté pracovalo v zahraničí, odkud si odnesli významné zkušenosti z tamní právní praxe a spolupráce na nejvýznamnějších smluvních dokumentech. Díky tomu jsme klientům nápomocni k řešení smluvních otázek i v rámci přeshraničního obchodního styku, neboť disponujeme znalostmi daného prostředí a obyčejového práva.

Poskytujeme poradenství jak ve vztahu k  typizovaným smlouvám, jako jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování služeb, franšízové dohody, outsourcing, tak i ve vztahu k jedinečným smluvním dokumentům navrženým na míru konkrétního obchodního případu. Díky tomu jsme schopni pokrýt veškeré obchodní činnosti našich klientů.

Mnoho našich klientů působí v oblastech, které podléhají přísné zákonné regulaci. Proto naši klienti oceňují naše hluboké znalosti příslušných předpisů, díky kterým předvídáme nezamýšlené situace a minimalizujeme rizika. Díky profesionálům z naší kanceláře disponujeme značným know-how v mnoha právních odvětvích, a proto našim klientům pomáháme v různých sférách obchodní činnosti, pro které je typická roztříštěná úprava právních předpisů počínaje oblastí léčiv, finančních služeb, potravin, regulace požadavků na hračky, až v neposlední řadě po předpisy zavedené dle technických norem a standardů.

Jak můžeme pomoci:

 • Poradenství při výběru nejvhodnější smluvní formy pro vztah s obchodním partnerem
 • Poradenství a zastupování při vyjednávání obsahu smluv, a to prostřednictvím obchodních jednání, tak i prostřednictvím služeb umožňujících dálkovou komunikaci
 • Analýza prostředí klienta a sepis všech smluvních typů
 • Sestavení smluv přesně přizpůsobených individuálním potřebám
 • Řešení regulačních otázek
 • Daňové aspekty obchodních smluv
 • Hospodářská soutěž a soutěžní aspekty obchodních smluv

Vybrané reference:

 • Poradenství pro švédského výrobce nákladních vozidel ve vztahu ke smlouvám o prodeji a jiným smluvním vztahům s jeho servisními partnery
 • Poradenství pro jednoho z největších výrobců piva a jeho české dceřiné společnosti ve věci distribučních vztahů, příprava franšízových dohod
 • Poradenství pro jednu z hlavních mezinárodních finančních institucí o smlouvách s velkým výrobcem kosmetiky, poradenství v oblasti přenosu a zpracování osobních údajů klientů pro její IT služby
 • Poradenství polskému leteckému dopravci v souvislosti s nákupem a následným pronájmem ART letadla od Českých aerolinií, včetně jednání s Úřadem pro civilní letectví
 • Poradenství francouzské IT společnosti v otázkách e-commerce, zřízení a provozu webových stránek, smluv na dodávku software, soukromí a regulace reklamy
 • Poskytování průběžného poradenství přední společnosti v podnikových aplikacích s rozsáhlou právní podporou pro klientovu klíčovou IT činnost, včetně kompletního portfolia vzorových smluv, běžných obchodních podmínek a komplexních prováděcích dohod u jednotlivých projektů

Contracts