MENU
Rowan Legal

V ROWAN LEGAL považujeme dobře zpracovanou smluvní dokumentaci za základ pro jakoukoli spolupráci a obchodní vztahy. Připravujeme smlouvy, které řeší rizika našeho klienta, a současně hledáme vyvážená řešení, která klientovi umožní rozvíjet jeho obchodní partnerství.

Nejsme jen Ti, kteří připravují dokumenty – pomáháme tvořit dohodu. Smlouvu vnímáme ve všech souvislostech a využíváme naše expertní znalosti jednotlivých odvětví podnikání i práva. Jsme odborníci na IT, telekomunikace, energetiku či výstavbu. Vedle obecných otázek smluvního práva máme unikátní zkušenosti s přípravou komplexních smluvních vztahů, které pokrývají mj. otázky ochrany duševního vlastnictví, osobních údajů, kybernetické bezpečnosti či jiné regulace.

Rozumíme také specifickým případům, kdy jsou zboží a služby poskytovány spotřebitelům. Naše klienty zastupujeme jak v řízeních před orgány dozoru, jako je Česká obchodní inspekce nebo Česká národní banka, tak v hromadných sporech se spotřebiteli. Vedle tradičního byznysu našim klientům pomáháme při nastavení pravidel pro jednání se spotřebiteli, zejména v online světě.

Jak můžeme pomoci:

  • Sepis obchodních smluv a jejich vyjednávání.
  • Zpracování a revize vzorové smluvní dokumentace vč. její průběžné aktualizace a správy.
  • Analýza obchodního modelu a nastavení smluvních vztahů vč. zpracováních obchodních podmínek.
  • Ochrana know-how a důvěrných informací.
  • Nastavení smluvních podmínek pro spotřebitele.
  • Revize způsobu jednání se spotřebiteli on-line či off-line a analýza rizik.
  • Vyjednávání se zástupci spotřebitelů v potenciálních sporech.
  • Zastupování před Českou obchodní inspekcí, dalšími dozorovými orgány a soudy.

Vybrané reference:

PŘEDNÍ ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ SPOLEČNOST

Zastupování přední české telekomunikační společnost i v soudním řízení o žalobě proti rozhodnutí České obchodní inspekce a ve sporech s Českým telekomunikačním úřadem ohledně údajných nekalých obchodních praktik.

POSKYTOVATEL ONLINE SLUŽEB PRO SPOTŘEBITELE

Zastupování poskytovatele online služeb v jednáních a probíhajících soudních řízeních se spotřebitelskou organizací zastupující několik tisíc spotřebitelů.

DEUFOL SE

Právní poradenství v rámci strategických projektů týkajících se komplexního softwarového vývoje, včetně analýzy licenčních podmínek Microsoftu či partnerských programů. Zajištění komplexního posouzení jím poskytovaných IT služeb a jejich kategorizaci pro účely přípravy obchodních podmínek.

E.ON GROUP CZECH REPUBLIC

Právní poradenství v souvislosti s právními otázkami souvisejícími s elektronickými smlouvami, včetně analýzy právních požadavků týkajících se autentizace a autorizace, elektronických podpisů, archivace a dalších aspektů vyplývajících z českého občanského zákoníku a GDPR. Dále zajištění přípravy smluv na pořízení IT řešení a služeb pro klienta s cílem zajistit dostatečná práva duševního vlastnictví na všechny poskytované aplikace a další chráněné prvky, zejména v průběhu implementace a podpory ICT systémů klienta.

ICEWARP

Právní asistentce společnosti Icewarp při tvorbě komplexních smluvních dokumentů, doporučují  licenční podmínky a distribuční smlouvy zahrnující další evropské země.

ŠKODA AUTO DIGILAB

Právní poradenství ohledně souladu jeho inovativních projektů (včetně platformy pro inovativní sdílení automobilů, platformy pro doručování do kufrů automobilů, platformy pro nabíjení vozidel atd.) s příslušnou legislativou, zejména v oblasti ochrany spotřebitelů. Dále zajištění smluvní dokumentace pro jednotlivé projekty.

CBCB (ČESKÁ SPOŘITELNA, ČSOB, KOMERČNÍ BANKA, UNICREDIT, MONETA BANKA)

Komplexní právní poradenství CBCB – Czech Credit Banking Bureau (tj. správci největšího českého registru dlužníků) v souvislosti s dodržováním a opětovným vyjednáváním silných smluvních vztahů mezi výše uvedenými bankami podílejícími se na výměně relevantních údajů o dlužnících a CBCB včetně vztahu s CRIF. Naše poradenství rovněž pokrývá výměnu dat mezi CBCB a CNCB, provozovatele druhého největšího registru dluhů.