Rowan Legal

V ROWAN LEGAL považujeme dobře zpracovanou smluvní dokumentace za základ pro jakoukoli spolupráci a obchodní vztahy. Připravujeme smlouvy, které řeší rizika našeho klienta, a současně hledáme vyvážená řešení, která klientovi umožní rozvíjet jeho obchodní partnerství. Nejsme jen Ti, kteří připravují dokumenty – pomáháme tvořit dohodu. Smlouvu vnímáme ve všech souvislostech a využíváme naše expertní znalosti jednotlivých odvětví podnikání i práva. Jsme odborníci na IT, telekomunikace, energetiku či výstavbu. Vedle obecných otázek smluvního práva, dokážeme ve smlouvě ošetřit otázky ochrany duševního vlastnictví, osobních údajů, kybernetické bezpečnosti či jiné regulace.

Rozumíme také specifickým případům, kdy jsou zboží a služby poskytovány spotřebitelům. Naše klienty zastupujeme jak v řízeních před orgány dozoru jako je Česká obchodní inspekce nebo Česká národní banka, tak v hromadných sporech se spotřebiteli. Vedle tradičního byznysu našim klientům pomáháme při nastavení pravidel pro jednání se spotřebiteli zejména v online světě.

Jak můžeme pomoci:

  • Sepis obchodních smluv a jejich vyjednávání.
  • Zpracování a revize vzorové smluvní dokumentace vč. její průběžné aktualizace a správy.
  • Analýza obchodního modelu a nastavení smluvních vztahů vč. zpracováních obchodních podmínek.
  • Ochrana know-how a důvěrných informací.
  • Nastavení smluvních podmínek pro spotřebitele.
  • Revize způsobu jednání se spotřebiteli on-line či off-line a analýza rizik.
  • Vyjednávání se zástupci spotřebitelů v potenciálních sporech.
  • Zastupování před Českou obchodní inspekcí, dalšími dozorovými orgány a soudy.

Vybrané reference:

PŘEDNÍ ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ SPOLEČNOST
Přední českou telekomunikační společnost zastupujeme v soudním řízení o žalobě proti rozhodnutí České obchodní inspekce v souvislosti o porušení pravidel ochrany spotřebitele při prodeji mobilních telefonů. Dále klienta zastupujeme ve sporech s Českým telekomunikačním úřadem ohledně údajných nekalých obchodních praktik.

POSKYTOVATEL ONLINE SLUŽEB PRO SPOTŘEBITELE
Poskytovatele online služeb zastupujeme v jednání a probíhajících soudních řízeních se spotřebitelskou organizací zastupující několik tisíc spotřebitelů, kteří se cítí dotčení podmínkami služby klienta. Naše podpora zahrnuje jak procesní otázky tohoto sporu, tak jednání o narovnání.

Contracts