MENU
Rowan Legal

Našim klientům z oblasti nemovitostí a stavebnictví nabízíme kompletní právní poradenství v oblastech práva nemovitostí, smluvního a transakčního práva, stejně jako v oblastech finančního práva. V rámci naší praxe pomáháme klientům i s jednáním s úřady státní správy a se subjekty zabývajícími se životním prostředím a ekologickými aspekty výstavby. Vedeme také vzdělávací semináře k novému stavebnímu zákonu a připravujeme pro klienty výkladová stanoviska k jeho jednotlivým ustanovením.

Mezi naše klienty patří čeští i zahraniční developeři, kterým poskytujeme komplexní právní služby v rámci jejich projektů. Právní servis zahrnuje sepisování rozličných typů smluv, podporu při získávání potřebných povolení, revize dokumentace a právní prověrky nemovitostí. Klientům pomáháme řešit také otázky týkající se financování developerských projektů a daňové problematiky.

V případě sporů pak naše klienty zastupujeme ve všech fázích a úrovních řešení sporů. Více informací najdete v sekci Řešení sporů a rozhodčí řízení.

 

Jak můžeme pomoci:

  • Vyjednávání a vypracovávání návrhů smluv o dílo ve výstavbě
  • Příprava smluvní dokumentace včetně posouzení vlivu zákona o zadávání veřejných zakázek
  • Jednání s úřady státní správy a zastupování při stavebních řízeních
  • Vyjednávání a vypracovávání návrhů kupních smluv a projektových smluv
  • Due diligence u nemovitostí, jak bytových, tak i nebytových
  • Vyjednávání a vypracovávání návrhů smluv na pronájem bytových i nebytových prostor
  • Komplexní podpora klienta při uplatňování nároků (tzv. claim management) dle pravidel FIDIC
  • Zastupování ve všech fázích a úrovních řešení sporů
  • Vedení vzdělávacích seminářů k novému stavebnímu zákonu