MENU

Výpověď uzavřené smlouvy

Chcete v důsledku aktuální mimořádné situace vypovědět uzavřenou smlouvu? Využijte toto vzorovou výpověď.

Žádost o náhradu škody podle krizového zákona

Vznikla Vám škoda v důsledku přijatých krizových opatření? Pro její uplatnění můžete využít tuto vzorovou žádost o náhradu.

Odstoupení od smlouvy pro její podstatné porušení

Pokud Váš smluvní partner přestal plnit své smluvní povinnosti a podstatně tím porušil smlouvu, můžete od smlouvy odstoupit. K tomu Vám pomůže náš vzorový dokument.

Oznámení o porušení smluvní povinnosti

Víte, že z důvodu mimořádné situace nezvládáte řádně a včas plnit své povinnosti ze smlouvy? Abyste minimalizovali škody, oznamte to urychleně svému smluvnímu partnerovi s využitím našeho vzorového oznámení.

Dohoda o ukončení smlouvy

Dohodli jste se se svým smluvním partnerem, že z důvodu aktuální mimořádné situace smlouvu ukončíte? Využít můžete tuto vzorovou dohodu.

Manuál pro určení statusu elektronického podpisu připojeného k dokumentu

Chcete začít uzavírat smlouvy elektronicky, ale nevyznáte se různých typech podpisů? Poradí Vám náš manuál.

Vzorová smluvní ustanovení – vyšší moc a podstatná změna okolností

Chcete zajistit, aby Vámi uzavírané smlouvy počítaly s mimořádnými situacemi, ať již se současnou pandemií nebo dosud neznámými událostmi? Použijte naše vzorová ustanovení.

Oznámení o nemožnosti plnění

Víte, že z důvodu mimořádné situace nebudete schopni dostát svým smluvním závazkům? Oznamte to svým smluvním partnerům včas s využitím našeho vzorového oznámení.

Oznámení o nutných opatřeních a zpoždění plnění pro zákazníky

Byli jste v důsledku nouzového stavu a karantény nuceni pozastavit plnění vůči zákazníkům? Informujte je o tom co nejdříve s využitím našeho vzoru.

Oznámení o zpoždění plnění

Víte, že se z důvodu mimořádné situace zpozdí Vaše dodávky? Abyste minimalizovali škody, oznamte to urychleně svému smluvnímu partneru s využitím našeho vzorového oznámení.

Dodatek – posun času plnění a splatnosti

Nemůžete splnit smlouvu a chcete se se smluvním partnerem dohodnout na prodloužení termínů? Nejlepší cestou je uzavření dodatku, jehož vzor jsme pro vás připravili.