Dlouholetý partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL vydal komentář k Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Jedná se o vůbec první komentář k Řádu Rozhodčího soudu, který byl vydán. 

Praktický komentář provádí čtenáře fungováním této instituce a jednotlivými kroky řízení před Rozhodčím soudem. Upozorňuje na problematické momenty řízení, které byly opakovaně řešeny nejen v praxi Rozhodčího soudu, ale také v judikatuře obecných soudů.

Martin Maisner je rozhodcem s bohatou praxí, ke komentáři přizval dalšího experta na problematiku alternativního řešení sporů – Vojtěcha Trapla.

Komentář byl vydán pod hlavičkou vydavatelství Wolters Kluwer.

15303


Law Firm of the Year 2019 announced: ROWAN LEGAL recommended in 15 categories and awarded in 3 of them