Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Rowan Legal
Webinář – Právní aspekty nouzového stavu

3.4.2020

Nestihli jste webinář s Martinem Murad a Vladimírem Hejdukem na téma: Pracovněprávní vztahy Smluvní právo Podpora zaměstnavatelů a OSVČ Celý záznam webináře najdete zde.

Vláda schválila návrh zákona na ulehčení účastníkům soudních řízení

2.4.2020

Autor: Mgr. Jaroslav Heyduk a Mgr. Tereza Holubová Vláda dne 31. března 2020 schválila návrh zákona, na jehož základě má dojít ke zmírnění obtíží, ve kterých se v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 a v souvislosti s tím přijatých mimořádných opatření nacházejí zejména účastníci…

Posuzování běhu lhůt v době nouzového stavu dle MVČR

27.3.2020

Autor: Mgr. Jaroslav Heyduk a Mgr. Petr Zábranský Ministerstvo vnitra vydalo stanovisko k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu Ministerstvo vnitra v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a další opatření přijatá vládou České republiky v souvislosti…

Pracovněprávní podcast

26.3.2020

Autoři: Mgr. Martin Murad a Mgr. Adéla Uhrinová  Pracovněprávní podcast pokrývá témata jako jsou vybrané překážky v práci, dovolená, práce z domova a způsoby doručování písemností zaměstnancům, která jsou ovlivněna a úzce souvisí se současnou situací vyvolanou pandemií COVID-19. Je…

Některé aspekty mimořádné situace z pohledu zákona o veřejných zakázkách

25.3.2020

Dnešní mimořádná situace vyvolává mnoho otázek ohledně aplikace práva veřejných zakázek, proto přinášíme mimořádný příspěvek od Mgr. Jiřího Harnacha, kde se dozvíte odpovědi na otázky související právě s tímto tématem. Video ke shlédnutí zde.

Antivirus – program MPSV na ochranu zaměstnanosti

24.3.2020

Autor: Ing. Vladimír Hejduk Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím připravilo celkem 5 opatření na podporu zaměstnavatelů v rámci programu Antivirus, které schválila vláda. První dvě opatření byla schválena již v minulém týdnu, včera přibyla další tři opatření. Pro všechna opatření platí,…

Prázdniny pro OSVČ v placení záloh na pojistné

24.3.2020

Autor: Ing. Vladimír Hejduk Prázdniny pro OSVČ v placení záloh na pojistné Sociální zabezpečení – Prominutí záloh a snížení pojistného za rok 2020 Vláda navrhuje přijetí zákona, kterým: OSVČ za březen až srpen 2020 nemusí platit zálohu na pojistné na důchodové…

Liberační daňový balíček II

24.3.2020

Autor: Ing. Vladimír Hejduk Liberační daňový balíček II Ministerstvo financí ČR připravuje souhrn dalších opatření v oblastí daní na podporu zmírnění dopadů pandemie a vyvolaných mimořádných opatření: dočasné zrušení povinnosti EET (návrh zákona k projednání Poslaneckou sněmovnou dnes, 24.3.2020); plošné prominutí…

Liberační daňový balíček I

24.3.2020

Autor: Ing. Vladimír Hejduk Ministerstvo financí vydalo Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (tzv. Liberační daňový balíček). Přinášíme stručný přehled, co z něj vyplývá : Společně pro všechny daně – Pokud bude přiznání k dani (jakékoli) podáno…

Dopady COVID-19 do smluvních povinností

23.3.2020

Autor: Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., CIPP/E Vláda přijala celou řadu omezení, aby zamezila dalšímu šíření pandemie onemocnění covid-19. Vládní opatření aktuálně zahrnují zejména uzavření škol, omezení pohybu, zrušení akcí pro více než 30 lidí či uzavření obchodů s výjimkou potravin, lékáren…

Dopady aktuální situace do běžících řízení podle ZZVZ

20.3.2020

Autor: Mgr. Jiří Harnach a Mgr. Ing. Kristýna Trávníčková Infolist ke karanténnímu opatření vlády a jeho dopadům na postup zadavatelů i dodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). KARANTÉNA Vláda České republiky vyhlásila s účinností od…

Infolist o dopadech aktuální situace do běžících řízení podle ZZVZ

20.3.2020

Autor: Mgr. Jiří Harnach Infolist ke karanténnímu opatření vlády a jeho dopadům na postup zadavatelů i dodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). KARANTÉNA Vláda České republiky vyhlásila s účinností od 14. 3. 2020 nouzový stav…

Možnosti užití výjimečných postupů dle ZZVZ v aktuální situaci

19.3.2020

Autor: Mgr. Jiří Harnach a Mgr. Ing. Kristýna Trávníčková Infolist k poptávkovým řízením na nezbytný zdravotnický materiál a jiné prostředky nutné k dodržování hygienických opatření z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). NOUZOVÝ STAV Vláda České republiky…

Úvěr COVID – podpora podnikatelům formou bezúročného úvěru s odkladem splátek

18.3.2020

Autor: Ing. Vladimír Hejduk Úvěr COVID – podpora podnikatelům formou bezúročného úvěru s odkladem splátek Počínaje dnešním dnem Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. začala přijímat žádosti k poskytnutí provozního bezúročného úvěru za účelem překlenutí nepříznivých dopadů vzniklých v důsledku přijatých preventivních…

ŠPIČKOVÁ OCENĚNÍ PRO ROWAN LEGAL OD CHAMBERS & PARTNERS

12.3.2020

Chambers & Partners je jeden ze dvou nejprestižnějších celosvětových žebříčků advokátních kanceláří, který je založen primárně na zpětné vazbě jejich klientů. Dnes byla zveřejněna nová hodnocení pro Českou republiku, a právě díky našim klientům získala AK ROWAN LEGAL v Chambers…

Odstoupení od sjednané dohody o vině a trestu

10.3.2020

Autor: JUDr. Lukáš Duffek a Mgr. Linda Coufalová Obviněný může odstoupit od sjednané dohody o vině a trestu až do chvíle, než se soud ve veřejném zasedání odebere k závěrečné poradě. Schválení dohody soudem proti vůli obviněného by bylo zásahem…

ICSID: chystané změny pravidel

4.3.2020

Autoři: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb a JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (ICSID) zveřejnilo v pátek 28. února další, již čtvrtý v pořadí, pracovní dokument s návrhy změn svých pravidel. Balík změn…

Vedení akciové společnosti již brzy v novém kabátě

27.2.2020

Autoři: Mgr. Irena Kolárová a Mgr. Pavel Víšek Vydavatel: www.epravo.cz Již delší dobu je odbornou veřejností diskutována obsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „Novela“), která má přinést do českého soukromého práva celou řadu podstatných změn. Novela byla dne…

Blíží se souhlasový režim pro cookies a konec náhodně generovaných čísel v telemarketingu?

20.2.2020

Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E,  Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., CIPP/E a Mgr. Filip Beneš Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil své připomínky k návrhu novely zákona o elektronických komunikacích. Nejdůležitější navrhovanou změnou je…

Posílení vlivu obviněného na průběh trestního řízení

18.2.2020

Lukáš Duffek a Linda Coufalová připravili článek k novele trestního zákoníku a trestního řádu na téma „Posílení vlivu obviněného na průběh trestního řízení“. V článku se můžete dočíst o novinkách, která má tato aktuálně projednávána novela přinést, a to zejména o…

Převzetí profilové fotografie možným zásahem do osobnosti uživatele

17.2.2020

Autoři: Mgr. Jaroslav Heyduk a JUDr. Jakub Hálek V případě profilové fotografie uživatele sociální sítě nelze bez dalšího dovodit konkludentní souhlas uživatele s jejím dalším zveřejněním ani naplnění předpokladů zákonné zpravodajské licence pro takové užití. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze…

Ústavní soud k zániku odpovědnosti za přestupek

17.2.2020

Autoři: Mgr. Petr Zábranský a Mgr. František Halfar Svým nálezem ze dne 4. února 2020 (sp. zn. Pl. ÚS 15/19) rozhodl Ústavní soud o zrušení ustanovení § 112 odst. 2 věty první zákona o odpovědnosti za přestupky, a takto se…

Co o nás prozradí chytrá auta?

14.2.2020

Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., CIPP/E a Mgr. Filip Beneš Co o nás prozradí chytrá auta? Možná více, než bychom sami chtěli. Kamery a senzory shromažďují enormní množství údajů, které ve spojení s neomezenou konektivitou vytvářejí z aut…

ROWAN LEGAL zapojen do blockchainu Elektrotechnické asociace

4.2.2020

ROWAN LEGAL zapojen do blockchainu Elektrotechnické asociace Elektrotechnická asociace (ELA) a její dceřiná společnost ELA Blockchain services a.s. v květnu letošního roku představila první český projekt blockchainu pro využití v průmyslu. Projekt nazvaný ELA Blockchain, postavený na projektu Hyperledger Fabric…

ROWAN LEGAL zapojen do blockchainu Elektrotechnické asociace

4.2.2020

Elektrotechnická asociace (ELA) a její dceřiná společnost ELA Blockchain services a.s. v květnu letošního roku představila první český projekt blockchainu pro využití v průmyslu. Projekt nazvaný ELA Blockchain, postavený na projektu Hyperledger Fabric a společně vyvíjený experty z IBM Česká…

Jak bezpečně používat open source software

31.1.2020

Autor: JUDr. Josef Donát, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E Vydavatel: ICTNN Aplikace s volně dostupným zdrojovým kódem je možné používat i v komerčních projektech, je však třeba respektovat jejich licenční podmínky. Celý článek zde.

Umíme důvěryhodně úřadovat?

28.1.2020

Co je nesprávný úřední postup a jaké jsou jeho právní následky? Jaké jsou dopady nesprávně vyhotoveného dokumentu veřejnoprávním původcem v různých životních situacích? O tom všem dnes bude mluvit Petr Zábranský na konferenci s názvem: “Umíme důvěryhodně úřadovat?”, kterou pořádá…

Na co se zaměřit při due diligence sportovního klubu

28.1.2020

Vydavatel: EPRAVO.CZ Autoři: Mgr. Irena Kolárová a Mgr. Jiří Ganger Akvizice sportovního klubu je bezpochyby v mnoha ohledech specifická a vyžaduje přípravu hned na několika frontách. V tomto článku se budeme primárně zabývat jedním ze základních kroků při akvizici sportovního…

Vilém Podešva jmenován členem rozkladové komise ÚOHS pro oblast ochrany hospodářské soutěže.

20.1.2020

Partner kanceláře ROWAN LEGAL JUDr. Vilém Podešva, LLM byl jmenován členem rozkladové komise ÚOHS pro oblast ochrany hospodářské soutěže s účinností od 1. ledna 2020. „Jsem velmi rád za tuto novou příležitost a moc se na ni těším. Věřím, že…

Přezkum žádosti o obnovu správního řízení je nezávislý na (opožděném) podání správní žaloby

16.1.2020

Autor: Mgr. Petr Zábranský, JUDr. Martin Mezenský Nejvyšší správní soud se v nedávném rozhodnutí vyslovil ke vztahu správní žaloby a obnovy správního řízení ve věci rozhodnutí o zrušení vysokoškolských titulů. Stěžovateli byly rozhodnutím Západočeské univerzity v Plzni zrušeny jeho tituly získané…

Doplnění odůvodnění stížnosti v trestním řízení

20.12.2019

Dne 6. 12. 2019 vydal III. senát Ústavního soudu nález, ve kterém vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele (bývalého komunálního politika). Stěžovatel je stíhán pro závažnou trestnou činnost z oblasti veřejných zakázek, přičemž byl v rámci trestního stíhání vzat do vazby. Jeho žádost o…

ROWAN LEGAL letos nadělil Vánoční dárky dětem v Klokánku

19.12.2019

Zaměstnanci advokátní kanceláře ROWAN LEGAL na letošní Vánoce obdarují děti z organizace Klokánek na Praze 4. Pro děti z Klokánku naši zaměstnanci vybírali vánoční dárky a přispívali na nákup vstupenek do kina, ZOO nebo dárkové poukázky do cukrárny. Partneři kanceláře navíc Klokánku…

Konec čekání na úřadě a jednodušší placení daní. Bankovní identita má potenciál změnit nejen finanční svět

17.12.2019

Autor: Peter Brejčák Vydavatel: CZECHCRUNCH, 16.12. 2019 Bankovnictví prochází velkou digitální transformací. I když tento pojem v poslední době působí mírně přežitě a přeceňovaně, proměna finančního sektoru v souvislosti s digitálními technologiemi je stále na začátku. Na rychle se rozvíjejícím…

Soud je tak dobrý, jak dobrý je soudce nebo rozhodce

17.12.2019

Autor: Věra Vortelová, Miloš Olík Vydavatel: Trade News, 6/2019 Se vstupem českých firem na globální trhy a růstem jejich zahraničněobchodních aktivit úměrně vzrostla rizika obchodních sporů a potřeba je řešit. S předsedou mezinárodní obchodní komory ČR (ICC ČR) Milošem Olíkem jsme hovořili o nabídce služeb…

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím a nové pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů v této oblasti

13.12.2019

Autor: Mgr. Petr Zábranský, Mgr. Ondřej Kašpar Přijetím dlouho očekávaného zákona o zpracování osobních údajů (známého též jako „adaptační zákon“) a tzv. „doprovodného zákona“ k němu na jaře tohoto roku nedoznala změn pouze oblast ochrany osobních údajů. Doprovodným zákonem byl novelizován…

Významný absolvent VŠE Miloš Olík

12.12.2019

Miloš Olík, partner naší kanceláře byl vybrán mezi významné absolventy Vysoké školy ekonomické v Praze, kde studoval na Fakultě mezinárodních vztahů. Všichni významní absolventi

Listopadové vydání Sbírky rozhodnutí NSS – vybíráme to nejzajímavější

10.12.2019

Autor: Mgr. Petr Zábranský, Mgr. Jaroslav Heyduk Urazit jde i platebním příkazem Urážlivým podáním, za které lze uložit pořádkovou pokutu, může být i příkaz k provedení platby soudního poplatku, pokud hanlivý text obsahuje zpráva pro příjemce. Kromě toho, následná úvaha o majetkových…

10 otázek pro… Jířího Votrubce

9.12.2019

JUDr. Jiří Votrubec se stal partnerem ROWAN LEGAL od 1.10.2019. Ve své praxi se věnuje zejména právnímu poradenství v oblasti veřejných investic. V současné chvíli jeho tým realizuje přes 50 investičních projektů jak v oblasti veřejné správy, tak i v…

Miloš Olík a Michal Čáp opět hodnoceni Arbitration Future Leaders 2020

26.11.2019

Hned dva naši advokáti z oblasti řešení sporů a arbitráže se umístili v hodnocení Arbitration Future Leaders 2020 pořádanou mezinárodní agenturou Who’s Who Legal a GAR (Global Arbitration Review). Miloš Olík, partner naší kanceláře, byl i letos vybrán mezi Arbitration Future Leaders…

Elektronizace právního jednání v pracovněprávních vztazích

25.11.2019

Autor: Mgr. Martin Murad a Mgr. Adéla Uhrinová Vyšlo: epravo.cz, 25.11.2019 Progresivní vývoj informačních technologií přináší rovněž stále častější snahu zaměstnavatelů o úplnou elektronizaci pracovněprávního jednání a pracovněprávní dokumentace. Zájmem zaměstnavatelů je v tomto ohledu zejména úspora nákladů, větší přehlednost…

10 otázek pro … Lukáše Sommera

18.11.2019

Autor: redaktor Vyšlo: epravo.cz, 18.11. 2019 Mgr. Lukáš Sommer je od 1. 10. 2019 novým partnerem AK ROWAN LEGAL. Ve své praxi se dlouhodobě věnuje oblasti veřejných investic a projektů v regulovaných odvětvích jako je energetika a vodárenství. V poslední…

Nedokážete vymazat osobní údaje z informačních systémů? Připravte se na vysoké pokuty a opatření k nápravě.

8.11.2019

Aktualitu připravili: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E, Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., CIPP/E, Mgr. Filip Beneš Berlínský dozorový úřad uložil realitní společnosti Deutsche Wohnen SE pokutu ve výši 14,5 milionů EUR za to, že z jejího informačního systému (archivu) nebylo v rozporu s GDPR…

Právnická firma roku 2019: ROWAN LEGAL jako jediný získal 3 absolutní vítězství a celkem si odnesl 15 ocenění

5.11.2019

Dne 4. listopadu 2019 došlo v prostorách Paláce Žofín k slavnostnímu vyhlášení dvanáctého ročníku prestižního národního žebříčku Právnická firma roku pořádaného vydavatelstvím epravo.cz. V letošním roce jsme získali ocenění v 15 kategoriích z celkových 18 vyhlašovaných. V porovnání s loňským rokem jsme uspěli ve 2…

Nakládání s listinami zajištěnými v rámci prohlídky advokátní kanceláře

4.11.2019

Autor: JUDr. Lukáš Duffek a Mgr. Linda Coufalová Dne 31. 10. 2019 vydal III. senát Ústavního soudu nález, ve kterém vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele (advokáta) a konstatoval, že v řízení o návrhu na nahrazení souhlasu zástupce ČAK, tak aby se…

Milionové pokuty kvůli GDPR teprve padnou. Nenechte se zmást současným klidem, varuje Nulíček

23.10.2019

Autor: Jan Januš Vyšlo: INFO.CZ, 23.10. 2019 Nová úprava ochrany osobních údajů, spojená s GDPR, funguje již téměř rok a půl. Jak v rozhovoru pro INFO.CZ popisuje odborník na tuto problematiku a partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL Michal Nulicek, některé…

Chystá se revoluce v ověřování identity

16.10.2019

Autor: Alžběta Vejvodová Komentář: JUDr. Josef Donát, LL.M. Vyšlo: Právní rádce K prokázání totožnosti by vedle občanky mohly sloužit i údaje do internetového bankovnictví. Novelu, která to má umožnit, v prvním čtení podpořili poslanci. Celý článek zde

Usnesení vlády o systematizaci služebních míst je přezkoumatelné správními soudy

15.10.2019

Aktualitu připravili: Mgr. Petr Zábranský, JUDr. Martin Mezenský Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 9. října 2019, sp. zn. 8 Ads 301/2018, vymezil povahu a rozsah soudního přezkumu systematizace služebních míst provedené na základě usnesení vlády a promítnuté do organizační struktury ústředního…

Německé dozorové orgány prosazují vyšší pokuty za porušení GDPR

8.10.2019

Aktualitu připravili: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E, Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., CIPP/E, Mgr. Filip Beneš Maximální výše pokut ukládaných za porušení GDPR se v zemích EU významně liší. GDPR totiž poskytuje dozorovým úřadům velmi široký prostor, v jehož rámci mohou pokuty ukládat….

ROWAN LEGAL mění korporátní design

3.10.2019

ROWAN LEGAL mění korporátní design Synonyma dnešní doby jsou inovace, technologie a kreativita. V ROWAN LEGAL jsme se rozhodli všechny tyto věci propojit a zrealizovat v rámci projektu nového korporátního designu, který spouštíme tento týden. Základními prvky změny jsou zjednodušené logo a…

Širší využití hesla do on-line bankovnictví přinese česku miliardy

3.10.2019

Autor: Alžběta Vejvodová Vyšlo: Hospodářské noviny, 02.10. 2019 Už v příštím roce by mohli lidé v on-line komunikaci s úřady nebo firmami používat své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Odpadla by povinnost prokazovat totožnost občanským průkazem, což jen internetový byznys…

← Starší příspěvky