Rowan Legal
Jaké jsou postihy za nedodržení nařízených omezení při onemocnění covid-19?

23.10.2020

Při pozitivním otestování na COVID-19 je nakaženému nařízena karanténa. Jaké sankce hrozí člověku, v případě, že nedodrží nařízená omezení? Přečtěte si vyjádření experta na pracovní právo Martina Murad pro CNN Prima NEWS. Celý článek si můžete přečíst zde.

On-line identifikace v Evropské unii a Česku

23.10.2020

Jaké jsou možnosti digitální identifikace v on-line světě? Jak to bude s identifikací v České republice? Jaké změny čekají zákon proti praní špinavých peněz? To vše a mnohem více se dozvíte článku našeho odborníka na ICT právo Josef Donát ve…

Jak řešit otázky informování o koronavirové nákaze?

22.10.2020

Za normálních okolností zaměstnavatel nemá detailní informace o zdraví svých zaměstnanců. Avšak v dnešní době jsou tyto informace nezbytné pro zavádění opatření, díky kterým se může zabránit šíření nákazy. Jak tedy nejlépe postupovat? Michal Nulicek se pro magazín Právní rádce zabýval aktuálním…

Novela zákoníku práce: změny ve výpočtu dovolené

16.10.2020

Autoři: Mgr. Martin Murad, Mgr. Adéla Uhrinová, Zuzana Jurová Dne 10. června 2020 byla přijata tzv. velká koncepční novela zákoníku práce. Novela do českého právního řádu transponuje evropské právo, směrnici o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb [1], ale především…

Platnost právního jednání při opuštění dohodnuté formy

16.10.2020

Představte si, že jste uzavřeli nájemní smlouvu, ve které jste se s protistranou dohodli, že nájemní smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, přičemž podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Následně uzavřete dodatek k nájemní smlouvě pouze…

Zásada rovného zacházení při rozdílném odměňování na základě územního působení

16.10.2020

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. července 2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018. Procesní postup a pozadí sporu: Žalobce pracoval jako řidič na pracovní pozici „v tarifním stupni 05 v obvodu SPU Olomouc 02“. Ačkoli popis základních pracovních činností „typové…

Jak řešit otázky informování o koronavirové nákaze

15.10.2020

Za normálních okolností zaměstnavatel nemá detailní informace o zdraví svých zaměstnanců. Avšak v dnešní době jsou tyto informace nezbytné pro zavádění opatření, díky kterým se může zabránit šíření nákazy. Jak tedy nejlépe postupovat? Michal Nulíček se pro magazín Právní rádce…

Daňové penále je v některých případech považováno za trestněprávní sankci

13.10.2020

Autor: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Martin Dolnák Česká finanční správa nerozlišuje při své kontrolní činnosti mezi úmyslným nebo nedbalostním pochybením při nesprávném stanovení daně a v případě doměření daně z moci úřední v rámci daňové kontroly ukládá kontrolovanému daňovému subjektu…

Opožděná platba soudního poplatku nemusí vždy znamenat konec řízení

12.10.2020

Autor: JUDr. Lukáš Duffek, JUDr. Jakub Hálek, Mgr. Linda Coufalová Nejvyšší soud řešil ve věci se sp. zn. 22 Cdo 1933/2019 právní otázku běhu lhůty k zaplacení soudního poplatku, vydal-li usnesení, kterým byl účastník vyzván k zaplacení soudního poplatku, vyšší soudní…

K jakému okamžiku se oceňují věci tvořící společné jmění manželů při jeho vypořádání?

8.10.2020

Autor: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Barbora Šimková Nejvyšší soud ve svém recentním rozhodnutí (sp. zn. 22 Cdo 1205/2019) řešil otázku ocenění věci tvořící součást společného jmění manželů (SJM) pro účely jeho vypořádání soudem při aplikaci zákona č. 89/2012 Sb., občanský…

Trestný čin už není od pěti tisíc korun. Co se změnilo?

5.10.2020

Na otázky okolo aktuálního tématu o novele trestního zákoníku odpovídal pro TV Nova expert na trestní právo Lukáš Duffek. Co vše novela mění? Podívejte se na reportáž!

Trestný čin až od 10 tisíc korun. Novinka může ulehčit soudům, ale zavalit úřady

5.10.2020

Od 1.10.2020 nabývá účinnosti rozsáhlá novela trestněprávních předpisů. Přečtěte si článek na iDNES.cz, který okomentoval náš přední odborník na trestní právo Lukáš Duffek a dozvíte se, jak se změna projeví v trestním zákoníku.

Nový procesní předpis na daňové spory z převodních cen

2.10.2020

Autor: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Martin Dolnák, Mgr. Simona Mlýnek Štursová Dne 15. září nabyl účinnost nový zákon č. 335/2020 Sb. o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unií. Zákon primárně upravuje mezinárodní spolupráci členských států při řešení daňových…

NOVELA TRESTNÍHO ZÁKONÍKU A TRESTNÍHO ŘÁDU OD 1.10.2020

30.9.2020

Lukáš Duffek, uznávaný odborník na trestní právo, okomentoval pro CNN Prima News novinky, které přináší rozsáhlá novela trestních předpisů, účinná již od 1. října 2020! Dotkne se nejen trestního zákoníku, ale i trestního řádu nebo zákona o trestní odpovědnosti právnických…

Další střet exekuce a insolvence

29.9.2020

Autor: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Ondřej Křížek, Mgr. Lucie Kačerová, Mgr. Barbora Šimková Řešením střetu exekučního a insolvenčního řízení se Nejvyšší soud zabýval již několikrát. Obecně platí, že insolvenční řízení má před exekučním řízením přednost, což vyplývá mj….

Tichá „odpadová“ novela ZZVZ

25.9.2020

 Autor: JUDr. Vilém Podešva, LL.M., Mgr. Michal Kožár, Mgr. David Mlíčko Další změna zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je na spadnutí! Jedné z novel předcházejícího zákona č. 40/2004 Sb. (kdo ještě pamatujete) se říkalo „diamantová“ – nová…

Jak se přihlašuje pohledávka ze směnky v insolvenčním řízení?

24.9.2020

Autor: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Ondřej Křížek, Mgr. Lucie Kačerová, Mgr. Tereza Holubová Zajišťovací směnky usnadňují pozici věřitele ze závazkového právního poměru v případě, že mu jeho dlužník neplní. Majitel směnky totiž například nemusí při jejím předložení k placení…

Projekt BEPS implementován do některých daňových smluv s účinností od 1. září 2020

17.9.2020

Autoři: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Ondřej Křížek, Mgr. Martin Dolnák Česká republika implementovala projekt BEPS ve vztahu k českým smlouvám o zamezení dvojímu zdanění v režimu tzv. minimum standards. V této souvislosti se do konkrétních smluv o zamezení dvojímu zdanění dostanou…

Lze insolvenčního správce jmenovat likvidátorem společnosti bez jeho souhlasu?

15.9.2020

Autoři: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Ondřej Křížek, Mgr. Lucie Kačerová, Mgr. Tereza Holubová Nejvyšší soud ve svém recentním rozhodnutí potvrdil, že insolvenčního správce může soud jmenovat likvidátorem zrušované právnické osoby i bez jeho souhlasu. Za jakých podmínek tak může učinit…

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

14.9.2020

Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E, Mgr. Ondřej Kašpar Informujete své zákazníky o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v obchodních podmínkách? Zákon o ochraně spotřebitele (ZOS) ukládá v § 14 povinnost informovat spotřebitele o příslušném subjektu…

Facebook nemůže předávat osobní údaje do USA, rozhodl irský dozorový úřad

13.9.2020

Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E, Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E, Mgr. Filip Beneš Irský dozorový úřad předběžně zakázal Facebooku předávat údaje do Spojených států, a to dva měsíce od rozhodnutí Schrems II, kterým Soudní dvůr EU zrušil…

Implementace směrnice DAC 6 je provedena s účinností od 1.září 2020

10.9.2020

Autoři: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M, Mgr. Martin Dolnák, Mgr. Simona Mlýnek Štursová Implementace evropské směrnice DAC 6 přináší novou oznamovací povinnost a navazující automatickou výměnu informací o přeshraničních uspořádáních, jejichž motivem může být získání daňové výhody. Definice přeshraničního uspořádaní,…

Přezkum závazných stanovisek v režimu stavebního zákona

8.9.2020

Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský, JUDr. Martin Mezenský Vydavatel: Právní prostor Závazná stanoviska jsou podkladem meritorních rozhodnutí stavebních úřadů. Na jejich obsahu závisí, v jakém rozsahu a zdali vůbec bude stavební záměr povolen. Věcná správnost i řádný proces…

Stejný metr pro evropské i třetí země při zpracování osobních údajů?

7.9.2020

Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E, Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., FIP, Mgr. Filip Beneš Vydavatel: Právní rádce Měří EU stejným metrem členským státům i třetím zemím? Zrušený Privacy Shield poodhaluje, že tomu tak vždy není. Jak se s dopady tohoto…

Virtuální ústní jednání v rozhodčím řízení – další iniciativy rozhodčích institucí (díl 4.)

24.8.2020

Autoři: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, Mgr. František Halfar, Ph.D. Přetrvávající omezení, příp. ztížené uskutečnění pohybu vč. přeshraničního, i nadále ztěžují standardní postupy při vedení řízení, vč. ústního jednání. Také z toho důvodu se vhodnými alternativami nadále…

Ochrana spotřebitele v pojišťovnictví: legislativní novinky

14.8.2020

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E a Mgr. Ondřej Kašpar Vydavatel: Pojistný obzor Právní úpravu ochrany spotřebitele čeká v nejbližší době řada významných změn, zejména díky nové legislativě v podobě balíčku New Deal for…

Aktuální pohled státního zastupitelství na prokazování vyvinění právnických osob

12.8.2020

Autor: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Tereza Holubová Od roku 2016, kdy došlo k zavedení institutu vyvinění z trestní odpovědnosti právnických osob, probíhají diskuse nad rozložením důkazního břemene při prokazování podmínek jeho uplatnění v trestním řízení. Pohled obžaloby se přitom postupně mění. Nejvyšší státní…

Užívání ochranných známek ve videohrách ve světle aktuální judikatury

11.8.2020

Autor: JUDr. Josef Donát LL.M., Mgr. Ing Pavel Hejl a Mgr. David Sláma Vydavatel: Právní prostor Soud v New Yorku nedávno rozhodl, že užívání vozidel Humvee výrobce AMV ve hrách společnosti Activision není porušením práv duševního vlastnictví a spadá pod…

Revizní znalecký posudek v civilním řízení

3.8.2020

Autor: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Jaroslav Heyduk a Mgr. Lucie Kačerová Vydavatel: epravo.cz Pokud se soudu nezdají závěry znaleckého posudku, může je nahradit vlastní úvahou? Na první pohled to dává perfektní smysl – soud prostě jen opraví to, co mu…

Nastal soumrak nad předáváním dat mimo EU?

31.7.2020

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M. Vydavatel: Lidovky.cz Soudní dvůr EU zrušil minulý týden tzv. Privacy Shield, systém, na jehož základě mohly společnosti jednoduše předávat osobní údaje svých zákazníků z EU do USA. Trnem v oku Soudnímu dvoru byla především široká…

Ochrana oznamovatelů v České republice

24.7.2020

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E, Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., FIP a Mgr. Anna Cervanová, LL.M. Vydavatel: epravo.cz Obáváte se přílišné byrokracie, vysokých nákladů a zneužívání ze strany vašich zaměstnanců? V našem článku na EPRAVO.CZ, a.s. vám ukážeme, že takové obavy…

Kulatý stůl: Jak se bude vyvíjet ekonomika po pandemii?

23.7.2020

Vydavatel: Časopis Estate Jaký bude vývoj české ekonomiky v dalších měsících? Jaká opatření by měla být přijata, aby dopad krize byl co nejmenší? Na tyto a další otázky odpovídal JUDr. Josef Donát pro časopis Estate. Pro přečtení celého rozhovoru klikněte…

Vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů se otřesou v základech. Od ledna je promění velká novela zákoníku práce

21.7.2020

Autor: Mgr. Martin Murad a Mgr. Adéla Uhrinová Vydavatel: Týden.cz Spravedlivější výpočet dovolené, zvýšená ochrana zaměstnanců, jejichž pracoviště přechází pod nového zaměstnavatele či institut sdílených pracovních míst. To je jen pár revolučních změn, které přináší jedna z doposud nejrozsáhlejších novelizací…

Lhůta sama o sobě nemůže být neústavní, zopakoval Ústavní soud

21.7.2020

Autor: Mgr. Petr Zábranský a JUDr. Martin Mezenský Ústavní soud dnes vydal nález sp. zn. Pl. ÚS 25/19, kterým zamítl návrh Nejvyššího správního soudu na zrušení § 80 odst. 1 a 2 soudního řádu správního. Konstatoval, že samotná existence jednoleté…

Soudní dvůr EU dnes vydal rozsudek ve věci Schrems II

16.7.2020

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E a Mgr. Filip Beneš Aktuální sdělení z oblasti ochrany osobních údajů, a to souvislosti s dnešním rozhodnutím Soudního dvora EU ve věci Schrems II. V něm Soudní dvůr…

Změna výkladu zjevného narušení veřejného pořádku v koncepci absolutní neplatnosti právního jednání

15.7.2020

Autor: JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M., Mgr. Irena Kolárová a Mgr. Pavel Víšek Vydavatel: epravo.cz Dne 10. června 2020 vydal velký senát Nejvyššího soudu České republiky rozhodnutí ve věci sp. zn. 31 ICdo 36/2020, ve kterém se zabýval platností smlouvy…

Whistleblowing jako příležitost k odhalení černých ovcí v organizaci

14.7.2020

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., FIP, a Mgr. Anna Cervanová, LL.M. Proč je whistleblowing systém potřebný a jak Vám pomůže zachránit dobrou pověst, organizaci, investice a dokonce i svobodu? Zejména ve větších organizacích často platí, že…

Výslech svědka dožádaným soudem zpravidla nevede ke spolehlivému zjištění skutkového stavu

13.7.2020

Autor: JUDr. Lukáš Duffek a Mgr. Lucie Kačerová V praxi se nikoliv ojediněle setkáváme s případy, kdy je určitý úkon proveden místo příslušného procesního soudu soudem dožádaným. Zpravidla se jedná o výslechy svědků nebo znalců, kdy je takový úkon hospodárnější provést například…

Prostorové odposlechy a jejich využití v jiné trestní věci

7.7.2020

Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský, Mgr. Linda Coufalová Prostorové odposlechy jsou v trestním řádu upraveny v ust. § 158d trestního řádu označeném marginální rubrikou „Sledování osob a věcí“. Samotný pojem „prostorový odposlech“ je však trestnímu řádu neznámý a tato…

No-Go zóny při používání cookies

2.7.2020

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., Mgr. Filip Beneš Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém kontrolním plánu pro rok 2020 avizoval, že se problematice používání cookies hodlá v tomto roce intenzivně věnovat, když má v plánu…

O krok blíže k hromadným žalobám

29.6.2020

Autor: Mgr. Michal Nulíček, LL.M. a Mgr. Jaroslav Heyduk Tisková zpráva Evropského parlamentu z 22. června o dohodě nad revidovaným textem Směrnice o zástupných žalobách ohlásila naději na brzkou finalizaci právní úpravy hromadných žalob (v evropské terminologii zástupných žalob“) na evropské…

Nejvyšší soud vykládá rozvazovací podmínku v souvislosti s uplatněním předkupního práva

29.6.2020

Autor: Mgr. Lucie Kačerová Za šest a půl let účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, resp. tzv. nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) nelze přehlédnout, že právní úprava předkupního práva je jedním z nejdiskutovanějších témat. Důvodem je již několikrát změněná…

Co přináší novela zákoníku práce?

29.6.2020

Autor: Mgr. Martin Murad a Mgr. Adéla Uhrinová Dne 30. července 2020, potažmo 1. ledna 2021, nabude účinnosti dlouho očekávaná novela zákoníku práce, jejíž cílem je mimo jiné zjednodušit realizaci práv zaměstnance, zjednodušit komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zvýšit míru…

Judikatura: Z výběru judikatury dopadající na odpovědnost členů statutárního orgánu

29.6.2020

Autor: Mgr. Irena Kolárová a Mgr. Jiří Ganger Vrchní soud v Olomouci se ve svém rozhodnutí (5 Cmo 15/2020) kromě jiného vyjadřoval k okamžiku vzniku ručení člena statutárního orgánu za splnění závazků obchodní korporace při úpadku obchodní korporace ve smyslu ustanovení §…

Velká novela zákona o obchodních korporacích – přehled toho nejvýznamnějšího s doporučeními k postupu

29.6.2020

Autor: Mgr. Ondřej Křížek, Mgr. Irena Kolárová a Mgr. Pavel Víšek Těmi nejzásadnějšími změnami v novele ZOK (účinné od 1. ledna 2021) budou zejména: zavedení zvláštního druhu podílu/akcie s tzv. vysílacím právem (tj. právem jmenovat určitého člena statutárního orgánu); zrušení funkce statutárního…

Novinky v evidenci skutečných majitelů

29.6.2020

Autor: Mgr. Irena Kolárová a Mgr. Pavel Víšek Přehled hlavních změn v evidenci skutečných majitelů s doporučeními k postupu Přísnější sankce za nezapsání skutečného majitele společnosti Ke dni 1. ledna 2018 byla zřízena evidence údajů o skutečném majiteli, do které jsou obchodní…

K možnosti uzavřít dodatek k „zavkladované“ smlouvě o převodu nemovitosti

29.6.2020

Autor: Mgr. Irena Kolárová a Mgr. Martin Murad Judikatura: K možnosti uzavřít dodatek k „zavkladované“ smlouvě o převodu nemovitosti Z dosavadní judikatury plynulo, že smlouvu o převodu nemovitosti poté, co bylo na jejím základě vloženo do katastru nemovitostí vlastnické právo, již nelze…

Spodní hranice majetkové škody v trestním zákoníku není protiústavní, její případné zvýšení je věcí zákonodárce.

23.6.2020

Autor: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský, Mgr. Linda Coufalová Okresní soud v Liberci v pozici navrhovatele namítal protiústavnost § 138 odst. 1 trestního zákoníku, které určuje hranice majetkové škody pro vznik trestní odpovědnosti. Dospěl k závěru, že toto ustanovení je v rozporu s čl. 40…

Novinky v právní úpravě ochrany spotřebitele

Datum konání: Čtvrtek 18.6. v 10:00

Právní úpravu ochrany spotřebitele čeká v nejbližší době řada významných změny, a to díky nové legislativě, zejména v podobě balíčku New Deal for Consumers, směrnic o prodeji zboží a o prodeji digitálního obsahu a novel občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele….

ROWAN LEGAL přivítá v týmu nového partnera: JUDr. Lukáše Duffka

15.6.2020

Od 1.7.2020 se novým salary partnerem ROWAN LEGAL stává JUDr. Lukáš Duffek. Lukáš v ROWAN LEGAL pracuje už od roku 2007 a od počátku se profiluje v zastupování klientů v civilních soudních sporech se zaměřením na spory obchodní. Díky své dlouholeté praxi a…

← Starší příspěvky