MENU
Rowan Legal
  • orsulik@rowan.legal

David se zaměřuje na poradenství klientům v oblasti bankovní a finanční regulace a dále regulace hospodářské soutěže.

V oblasti bankovního a finančního práva klientům radí v otázkách týkajících se zejm. platebních služeb (PSD), spotřebitelských úvěrů (CDD), investičních služeb (MiFID), investičních společností a fondů (UCITS, AIFMD), úvěrového či dluhopisového financováníči plnění povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AMLD). David klientům poskytuje podporu zejména při nastavování parametrů produktů a souvisejících procesů a při přípravě související interní a smluvní dokumentace. Podílí se rovněž na zastupování klientů před správními orgány (ČNB, FAÚ, Finanční arbitr) a soudy.

Jakožto člen soutěžní specializace se David podílí na poskytování právního poradenství klientům ve věcech zakázaných (kartelových) dohod a zneužívání dominantního postavení, ať již v souvislosti s jejich každodenní obchodní činností, nebo při přípravě a vývoji nových produktů. Dále se podílí na zastupování klientů v řízeních před ÚOHS či Evropskou komisí.

Competition

Podílí se na zastupování provozovatele portálu Heureka v řízení o žalobě na náhradu škody způsobené zneužitím dominantního postavení ze strany společnosti Google.

Podílí se na zastupování významného poskytovatele služeb v oblasti zaměstnaneckých benefitů v řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajného uzavření zakázané (kartelové) dohody, v němž hrozí uložení sankce ve výši přesahující sto milionů Kč.

Podílí se na zastupování klienta působícího v oblasti odpadového hospodářství v řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci údajného uzavření zakázané (kartelové) dohody.

Podílel se na poskytování právního poradenství CBCB – Czech Banking Credit Bureau,a.s., provozující bankovní registr klientských informací (BRKI) v souvislosti s novým smluvním nastavením fungování BRKI a jeho souladu s právní úpravou hospodářské soutěže.

Banking & Finance

Podílel se a podílí na poskytování komplexního právního poradenství České bankovní asociaci v souvislosti s legislativní fází unikátního projektu SONIA/BankID.

Podílí se na poskytování právního poradenství bankám v souvislosti s implementační fází unikátního projektu SONIA/BankID.

Podílí se na poskytování právního poradenství čtyřem z nejvýznamnějších bank na českém trhu v souvislosti s unikátním projektem Národního rozvojového fondu.

Podílí se na poskytování právního poradenství významné české bance, zejména v souvislosti s implementací požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES, jakož i v otázkách regulace bankovního outsourcingu nebo poskytování spotřebitelských úvěrů.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2017
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Pozice:

  • Advokát (03/2021–současnost)
  • Advokátní koncipient (07/2017–02/2021)
  • Paralegal (03/2015–06/2017)

Společnost: Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
Pozice: Právní asistent (09/2013–11/2014)

Společnost: AK GÜRLICH & Co.
Pozice: Právní asistent (07/2014–10/2014)

Společnost: AK JUDr. Roman Schneider
Pozice: Právní asistent (03/2013–06/2013)