MENU
Rowan Legal
  • knap@rowan.legal

Tomáš je studentem čtvrtého ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Při studiu se nejvíce zajímá o občanské právo, trestní právo, kriminologii a kriminalistiku.

V rámci svého působení v ROWAN LEGAL poskytuje podporu oddělení DR. Zaměřuje se na spornou agendu, trestní řízení a rodinné právo.

Tomáš se stal součástí advokátní kanceláře v červenci 2023. Předtím působil na pozici Paralegal v AK Janoušek, kde se věnoval civilním litigacím, obchodnímu právu a bytovému právu. Z předchozích zkušeností lze zmínit stáž na I. OOK a I. OHK Služby kriminální policie a vyšetřování Praha IV. Tomáš také vedl Spolek českých právníků Všehrd jako jeho starosta ve správním roce 2022/2023.

Vzdělání

Škola: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, současnost
Obor studia: Právo a právní věda

Pracovní zkušenosti

Společnost: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o.
Pozice: Paralegal (09/2023–současnost)

Společnost: AK Janoušek
Pozice: Paralegal (09/2021–4/2023)