Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Autor: redaktor
Vyšlo: epravo.cz, 18.11. 2019

Mgr. Lukáš Sommer je od 1. 10. 2019 novým partnerem AK ROWAN LEGAL. Ve své praxi se dlouhodobě věnuje oblasti veřejných investic a projektů v regulovaných odvětvích jako je energetika a vodárenství. V poslední době to byl zejména projekt SVS – přesun vodárenské společnosti v severních Čechách z rukou soukromého majitele do vlastnictví obcí. Vedle práce pro klienty se Lukáš věnuje nastavování interních procesů v ROWAN LEGAL a business developmentu ve svěřených oblastech.

Celý článek zde.


Nedokážete vymazat osobní údaje z informačních systémů? Připravte se na vysoké pokuty a opatření k nápravě. Elektronizace právního jednání v pracovněprávních vztazích