S účinností od 1. 4. 2018 byli hned tři advokáti kanceláře ROWAN LEGAL povýšeni na pozici vedoucích advokátů. Kristýna Kovaříková, která do advokátní kanceláře ROWAN LEGAL přišla v roce 2014 z Hogan Lovells, se věnuje převážně oblasti ochrany osobních údajů, kde v současnosti vede řadu projektů souvisejících s implementací GDPR. Michal Čáp se specializuje na mezinárodní řešení sporů, zastupuje klienty v soudním i rozhodčím řízení a věnuje se také oblasti alternativního řešení sporů. S ROWAN LEGAL Michal spolupracuje od roku 2015, kdy se vrátil po čtyřletém pobytu v Hong Kongu, kde absolvoval stáže u mezinárodních rozhodčích institucí (HKIAC, ICC) a byl zapojen do projektů v oblasti mezinárodní arbitráže. Na pozici vedoucího advokáta byl povýšen i Jaroslav Heyduk, který se k advokátní kanceláři ROWAN LEGAL připojil v roce 2017 po svém působení jako samostatný advokát a před tím v několika mezinárodních advokátních kancelářích. Jaroslav se specializuje na řešení sporů, soudní řízení i mezinárodní arbitráže a vede zastupování klientů kanceláře ROWAN LEGAL v řadě významných případů.


ICC Prague Arbitration Day 2018 - PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY PRO MEZINÁRODNÍ ARBITRÁŽ V REGIONU STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY Legal 500 2018: ROWAN LEGAL dosáhl na nejvyšší příčky