MENU

Zdroj: časopis Veřejné zakázky
Autoři: JUDr. Martin Flaškár, JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D. a Mgr. Denisa Marečková

Mezi zadavateli lze vysledovat rostoucí zájem o inovativní (a efektivnější) řešení projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Mezi takové pokrokové metody patří i agilní vývoj, resp. agilní přístup k vývoji softwaru, který rozebírají JUDr. Martin Flaškár, JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D. a Mgr. Denisa Marečková v článku uveřejněném v tištěném čísle časopisu Veřejné zakázky.

Za uveřejnění děkujeme šéfredaktorovi, Michalovi Petříkovi. Ukázku článku naleznete zde.


Přezkum prohlášení o dráze aneb soukromoprávní věc ve správním soudnictví 10 otázek pro ... Martina Flaškára