Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E,  Mgr. Bohuslav Lichnovský, LL.M., CIPP/E a Mgr. Filip Beneš

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil své připomínky k návrhu novely zákona o elektronických komunikacích. Nejdůležitější navrhovanou změnou je zavedení požadavku na opt-in (aktivní souhlas) uživatele s využíváním některých cookies a jiných technologií ukládajících údaje do koncových zařízení uživatelů (např. mobilních telefonů nebo počítačů) nebo získávajících přístup k takto uloženým údajům. Takový souhlas by dle aktuální judikatury SDEU musel splňovat přísné požadavky GDPR. V případě schválení tohoto návrhu by tak byla po letech napravena nesprávná česká implementace směrnice ePrivacy (založená na tzv. opt-outu), ale především by se musela výrazně změnit dosavadní praxe využívání „cookie lišt“ v České republice.

ÚOOÚ také požaduje do návrhu doplnit zákaz využívání náhodně generovaných čísel pro účely telemarketingu. Konkrétně by se mělo jednat o zákaz využít bez souhlasu náhodně vygenerované číslo pro účely přímého marketingu, který je prováděn prostřednictvím automatických systémů volání bez lidské účasti (automatická volací zařízení).

Po vypořádání připomínek Ministerstvo průmyslu a obchodu předloží návrh vládě. Dle textu návrhu lze předpokládat účinnost dříve než 1. července 2021.


Posílení vlivu obviněného na průběh trestního řízení Vedení akciové společnosti již brzy v novém kabátě