MENU

V EU i České republice je whistleblowing aktuálním tématem. Zatímco nová evropská směrnice o whistleblowingu čeká na finální schválení Radou Evropské Unie, v České republice se souběžně připravuje zákon o ochraně oznamovatelů. Oznamovatelé protiprávního jednání mají být chráněni jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. V pondělí 30.9. na CA Forum přednášela Klára Hrdličková, která mimo jiné poukázala na srovnání připravované české a evropské úpravy a zkušenosti s fungováním whistleblowingových linek v praxi.


KONFERENCE: České právo a informační technologie Konference veřejné zakázky aktuálně