Rowan Legal

Zkratka GDPR se v businessovém světě rychle stává jednou z nejpoužívanějších. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které se pod ní skrývá, totiž dopadá téměř na každého a znamená zásadní přelom ve vnímání ochrany osobních údajů.

Zásadní novinkou, a současně motivací proč řada subjektů začíná nově ochranu dat řešit, je hrozba vysokých sankcí. Rapidní nárůst maximální pokuty z 10 milionů Kč na půl miliardy nebo 4 % z celosvětového obratu, je změna, která vyvolá pozornost nejednoho podnikatele. Když se pak dozví, že se do jejich kontroly mohou zapojit i zahraniční regulátoři (včetně třeba extra přísných německých), téma GDPR se rychle stává prioritním. Navíc do května 2018, kdy GDPR nabyde účinnosti, již nezbývá mnoho času. A počáteční stav připravenosti je často tristní.

Celá komentář si můžete přečíst zde: https://archiv.ihned.cz/c1-65878710-cesky-stat-za-nas-pripravu-na-gdpr-nevyresi


Nová pravidla rozhodčího řízení ICC mají za cíl zrychlit a zlevnit mimosoudní řešení sporu u ICC Miloš Olík je Fellow Arbitrator