Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Zástupci členských států Evropské unie (EU), včetně České republiky, podepsali dne 15. ledna 2019 prohlášení o právních dopadech rozsudku Soudního dvora EU (SDEU) ve věci Achema na ochranu investic v EU. V březnu 2018 rozhodl SDEU v rozsudku Achmea (Achmea proti Slovenské republice, případ č. C-284/16), že rozhodčí doložky mezi státy EU a investory obsažené v dvoustranných investičních smlouvách (BIT) nejsou v souladu s čl. 267 a 344 Smlouvy o fungování EU (SFEU).

Nedávné prohlášení členských států EU mimo jiné zahrnují tyto závazky členských států EU: (i) informovat tribunály investičních arbitrážích o právních důsledcích rozsudku Achmea pro probíhající řízení nejen dle BIT, ale i dle Smlouvy o energetické chartě; (ii) informovat investory o tom, že již nebudou zahajovány nové intra-EU investiční arbitráže (pokud je investor i žalovaný stát z EU); (iii) ukončit všechny BIT mezi členskými státy EU do 6. prosince 2019; (iv) zajistit účinnou právní ochranu podle čl. 19 odst. 1 druhé věty Smlouvy o fungování EU (kterým se členským státům ukládá povinnost “poskytnout dostatečné prostředky k zajištění účinné právní ochrany v oblastech, na něž se vztahuje právo Unie”), která by měla být pod kontrolou SDEU, proti opatřením v probíhajících intra-EU investičních arbitrážích; (v) nezpochybňovat rozhodnutí rozhodčích tribunálů přijatá před rozhodnutím ve věci Achmea (pokud již nemohou být předmětem zrušení nálezu soudem), pokud byly plněny dobrovolně, anebo již byly vykonány; a nakonec (vi) projednat další dopady rozsudku Achmea při uplatňování Smlouvy o energetické chartě v rámci EU.

Budeme nadále sledovat kroky členských států EU ve věci intra-EU investičních arbitráží, o vývoji vás budeme informovat.


Michal Nulíček v úterý přednášel na semináři Budoucnost ochrany autorských práv v EU a ČR Další fáze boje za ochranu dat: Německý antimonopolní úřad omezil zpracování uživatelských údajů ze strany Facebooku.