Rowan Legal

 

Vyšlo: Revue pro právo a média
Autor: Mgr. Martin Bartoň, koncipient

Článek se zabývá právním režimem internetových odkazů, a to především z pohledu práva autora na užití autorského díla a snaží se nalézt odpověď na otázku, zda umístění internetového odkazu spadá pod výlučné právo autora užít dílo. Za tímto účelem zkoumá institut sdělování díla veřejnosti, shrnuje současnou rozhodovací praxi a na základě syntézy těchto poznatků se pokouší formulovat odpověď na výše uvedenou otázku. Stav de lege lata podrobuje kritice a článek formuluje i některé názory de lege ferenda. Článek vychází z úspěšně obhájené diplomové práce na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

 

Celý článek si můžete přečíst zde: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6122


Nové nařízení o evropském příkazu k obstavení účtů pomůže věřitelům GDPR: Návrh českého zákona nahrazujícího "stojedničku" je na světě