Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Článek připravili: Mgr. et Mgr. Jan Tomíšek, Mgr. Jan Boroš
Vyšlo: Právní rádce, 8.7. 2019

V novém čísle Právního rádce vyšel článek členů našeho ICT týmu Jana Tomíška a Martina Boroše o licencování open source software s názvem „Jak bezpečně používat open source software“. Článek představuje základní rizika a právní problémy související s využitím open source software. Je ale určen i čtenáři, který zatím o problematice open source neslyšel, obsahuje i základní přehled typů open source licencí a jejich rozdílů. V neposlední řadě obsahuje praktická doporučení pro vývojáře nebo společnosti, které mají zájem využít open source v rámci svých projektů. Online verze článku je dostupná zde.

Odkaz na článek na webu zde.


Monitoring činností zaměstnanců ze strany zaměstnavatele (1. část) ICO výrazně posunul laťku maximální pokuty uložené za porušení GDPR. Bude ho český ÚOOÚ následovat?