Za normálních okolností zaměstnavatel nemá detailní informace o zdraví svých zaměstnanců. Avšak v dnešní době jsou tyto informace nezbytné pro zavádění opatření, díky kterým se může zabránit šíření nákazy. Jak tedy nejlépe postupovat? Michal Nulíček se pro magazín Právní rádce zabýval aktuálním tématem ochrany citlivých údajů, jakými jsou informace o zdravotním stavu.

Celý článek si můžete přečíst v tištěné verzi Právního rádce nebo zde.


Daňové penále je v některých případech považováno za trestněprávní sankci Zásada rovného zacházení při rozdílném odměňování na základě územního působení