Při pozitivním otestování na COVID-19 je nakaženému nařízena karanténa. Jaké sankce hrozí člověku, v případě, že nedodrží nařízená omezení? Přečtěte si vyjádření experta na pracovní právo Martina Murad pro CNN Prima NEWS.

Celý článek si můžete přečíst zde.


On-line identifikace v Evropské unii a Česku Ministerstvo financí přijalo rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a záloh na daň