MENU

Zdroj: epravo.cz

Autoři: JUDr. Lukáš Duffek, Mgr. Petr Zábranský a JUDr. Ondřej Brožek

Čas od času nejeden advokát čelí dojmu, že je proti jeho klientovi u soudu podána šikanózní žaloba, a to zpravidla na základě pohledávky, která působí přinejmenším jako spekulativní, často spíše jako úplně smyšlená. Možností obrany proti takovému postupu žalobců ovšem není mnoho. Jednou z efektivních obran se jeví být institut jistoty za náhradu nákladů řízení, která je navrhována ve věcném záměru civilního řádu soudního (CŘS) coby zamýšlené rekodifikaci civilního procesního práva v České republice.

Celý článek naleznete v odkazu zde.


Ani rostoucí inflace prodeje firem nezbrzdí Co přinese nová evropská regulace politické reklamy (a kdy)