MENU
Rowan Legal

Ve středu 5.9. 2018 vystoupil na výroční 10. konferenci e-governmentu JUDr. Josef Donát, LLM, Partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL s tématem Smart Cities v kontextu připravovaného nařízení ePrivacy aneb GDPR ochrana soukromí nekončí. Zaplněný sál Mikulovského zámku následně živě diskutoval i na další témata související s egovernmentem, jako je elektronická identifikace, eIDAS či open data.

 


Vyvinění z trestní odpovědnosti právnické osoby ve světle nové metodiky Nejvyššího státního zastupitelství Rowan Legal se podílel na tvorbě příručky Data Protection & Cyber Security 2019 vydávané Chambers & Partners