MENU

V přednáškovém sále Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se sešlo více jak 50 expertů na trestní právo z praxe i akademické sféry. Společně si vyslechli osm odborných příspěvků na téma Od dekriminalizaci ke kriminalizaci, od depenalizace k penalizaci.

Lukáš Duffek vystoupil s přednáškou na téma: „(Re)kriminalizace přípravy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“. V rámci přednášky se věnoval novele trestního zákoníku č. 163/2016 Sb., která zavedla trestnost přípravy trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, s účinností od 1. 7. 2016. V obsáhlé prezentaci Lukáš Duffek rozebral jednotlivé aspekty a dopady novely, zejména úskalí výkladové praxe orgánů činných v trestním řízení. Téma přineslo přesah do daňové oblasti a mělo mezi přítomnými odborníky velký úspěch.

S dalšími příspěvky vystoupil např. doc. Tomáš Gřivna pedagog a advokát (Dekriminalizace a depenalizace – teoretická východiska a jejich odraz v legislativní praxi), nebo doc. Filip Ščerba, vedoucí katedry trestního práva PF UP (Vztah mezi mírou trestní represe a zátěží trestní justice).

Unie obhájců pořádá své konference pravidelně a zpravidla je hostí některá z právnických fakult.


Prevence zabrání trestnímu stíhání Dopady nařízení eIDAS a elektronizace transakcí v pojišťovnictví