MENU

Autoři: JUDr. Josef Donát, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek a Mgr. David Oršulík

Nakladatelství C.H.Beck

Nakladatelství C.H.Beck právě vydalo komentář k zákonu o právu na digitální služby. Je nám velkým potěšením oznámit, že mezi spoluautory patří náš partner JUDr. Josef Donát, LL.M. a advokáti Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek a Mgr. David Oršulík.

„Zákon o právu na digitální služby má potenciál zásadně změnit český eGovernment. Nyní záleží především na tom, jak se ho podaří naplnit,“ uvádí Josef Donát, partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL.

Komentář přináší ucelený výklad k předpisu, který do českého právního prostředí přináší skokový posun v digitalizaci úkonů (služeb), které státní správa provádí a které je teoreticky možné činit digitálně. Na základě zákona vznikne detailní přehled povinností státní správy a typů jednání s důsledky navenek, tzv. katalog služeb. Díky němu bude zaručeno právo občanů jednat vzdáleně (digitálně) a povinnost státu takovou volbu akceptovat. Zákon dále mimo jiné umožní „vytvořit“ na dálku úředně ověřený podpis či digitálně prokázat některé skutečnosti a zaručí právo na elektronickou identifikaci a autentizaci. Autoři kombinují unikátní zkušenosti z přípravy a konzultací samotného právního předpisu a své komplexní znalosti v oblasti elektronického právního jednání a právní úpravy eGovernmentu. Snahou autorského kolektivu je zasadit tento zákon do kontextu celého právního řádu, vyložit jednotlivé souvislosti a přinést čtenáři teoretický i praktický přehled jeho dopadů.

Právě vydaný komentář si lze zakoupit zde.


Subsidiarita obecné prevenční povinnosti ROWAN LEGAL jednou z nejlépe hodnocených českých advokátních kanceláří dle Chambers Europe