MENU
Rowan Legal

Autor: Miloš Olík, Michal Čáp
Vydáno: Právní rádce, 11. 11. 2016

Nedávno byla přijata podstatná novela zákona o rozhodčím řízení, která bude mít za následek zákaz rozhodčího řízení mezi spotřebitelem a podnikatelem.

Následující článek shrnuje nedávné legislativní změny týkající se zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů („ZRŘ“) a analyzuje jejich možný dopad na rozhodčí řízení v České republice. ZRŘ byl podstatně novelizován zákonem č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru („Novela“). S účinností od 1. prosince 2016 tak nebude „spory ze smluv, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel“ nadále možné řešit v rozhodčím řízení podle ZRŘ.

Celý článek si můžete přečíst zde.


Martin Maisner: Nejsem přítelem anarchistické svobody internetu Vilém Podešva: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek je precizně zpracovanou normou