MENU

Kdy: 02. 03. 2022, 09:00 – 15:30 hod
Kde: Online
Přednášející: Mgr. Michal Nulíček, LL.M. a Mgr. Anna Cervanová, LL.M.

Advokátní kancelář ROWAN LEGAL se zúčastní online konference na téma Whistleblowing: nový zákon na ochranu oznamovatelů pořádané vzdělávací institucí Seminaria. Konference se zaměří na nové povinnosti pro firmy, organizace veřejného sektoru a obce při zavedení systému na ochranu oznamovatelů a na správné postupy pro příjem a řešení oznámení.

Anotace konference: Všichni soukromí zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci, veřejní zadavatelé a obce nad 10 tisíc obyvatel se musí včas připravit na důsledky implementace směrnice EU o ochraně oznamovatelů. Neupravíte-li včas a odpovídajícím způsobem interní komunikační procesy, bude hrozit pokuta až 1 milión korun. Během jednoho konferenčního dne si uděláte přehled o nových požadavcích, ale získáte i doporučení postupu včetně ukázek řešení v praxi.

Mezi přednášejícími bude i partner naší advokátní kanceláře Michal Nulíček a advokátka Anna Cervanová, kteří blíže představí právní úpravu, příležitosti a rizika z ní vyplývající. Dále se podrobněji podíváme na praktické fungování whistleblowingu, od příjmu oznámení až po plnění archivačních povinností.

Více k programu a odkaz na registraci naleznete zde.


Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře České republiky a Spolek pro ochranu osobních údajů navázali spolupráci při řešení sporů v oblasti zpracování osobních údajů. Velká spotřebitelská novela jde do další fáze