MENU

Zajímáte se o veřejné zakázky?

Dnes proběhne konference s názvem: Problematické instituty zákona o veřejných zakázkách, na které bude přednášet i náš partner Vilém Podešva. Dopolední blok bude zaměřen na hodnocení kvality, které je v dnešní době stále aktuální a palčivé téma. V další blocích se bude probírat fenomén jednacího řízení bez uveřejnění, k němuž se v posledních letech významně vyvíjí rozhodovací praxe. Cílem konference je s ní účastníky jednak seznámit, ale rovněž tuto praxi konfrontovat s pohledy zástupců českého odborného garanta (MMR) zákona a slovenského úřadu dohlížejícího na veřejné zakázky, jakož i zástupce správního soudu, který správní řízení o veřejných zakázkách přezkoumává. V neposlední řadě má konference ambici zprostředkovat zkušenosti s novým ustanovením §222 zákona o zadávání veřejných zakázek, který přinesl revoluční změny do procesu změn smluv během jejich plnění.


IT mezi paragrafy 2019 KONFERENCE: České právo a informační technologie