MENU

V minulém týdnu se uskutečnila jedna z největších, tradičních konferencí s názvem Soukromé právo 2018, v jehož dopolední části, která se věnovala věcnému záměru nového civilního řádu soudního, vystoupil i Lukáš Duffek, náš přední odborník na civilní sporné řízení. S ohledem na jeho bohatou praxi se ve své přednášce se věnoval tématu, které, i přes svou závažnost, prozatím zůstávalo upozaděno, a sice pohled advokátní praxe na každodenní zastupování v soudních řízeních, jeho úskalí a specifika. Upozornil zejména na problematické pasáže nového věcného záměru, s důrazem na novou úpravu trestání advokátů, povinnosti poskytovat soudu výlučně pravdivé informace a současně problematické souvislosti povinného zastoupení advokátem. Příspěvek mezi přítomnými zaznamenal velký ohlas a stane se fundamentem pro další debatu nad novými tématy. ROWAN LEGAL aktivně sleduje vývoj této problematiky a můžete očekávat další zajímavé vstupy jejích advokátů

Více se o konferenci dozvíte zde.

 


ONDŘEJ ŠPULÁK VYSTOUPIL NA KONFERENCI GDPR PŮL ROKU POTÉ - APLIKAČNÍ PRAXE A KONTROLY DPO snídaně: GDPR a rizika v praxi