Autoři: JUDr. Ing. Miloš Olík, LLM, MCIArb, Mgr. Michal Čáp, LLM, MCIArb

Mediace je jedním z alternativních způsobů řešení sporů, jehož cílem je dosažení dohody stran za asistence nestranné, nezávislé a erudované osoby – mediátora. Ten vede strany  v průběhu mediace  k tomu, aby se dohodly na způsobu řešení jejich sporu. Mediace je obecně jejími uživateli vnímána velmi pozitivně, neboť jde o konsenzuální způsob řešení sporů – účast na mediaci je pro strany sporu zcela dobrovolná, přičemž mohou svou účast kdykoliv během mediace ukončit.

Celý článek si můžete přečíst zde.

 


Miloš Olík, Michal Čáp: Comparison of Settlement Efforts by Arbitrators and Mediators PRIVACY SHIELD SPUŠTĚN: PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO USA MÁ NOVÁ PRAVIDLA