MENU

Kdy: 30. 10.–4. 11. 2022
Kde: Miami Beach Convention Center
Účast: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb, Mgr. Jan Frey

Již za několik dní bude zahájena mezinárodní konference IBA 2022 pořádaná organizací International Bar Association. Hostitelským městem tohoto ročníku bylo vybráno nejrušnější místo slunečního státu, Miami, do kterého odcestuje také trojice partnerů ROWAN LEGAL ve složení Michal Nulíček, Miloš Olík a Jan Frey, kteří budou naši advokátní kancelář na konferenci reprezentovat.

Spolu s nimi se výroční konference v Miami zúčastní také partneři z regionální sítě NGL Symbio. Za advokátní kancelář HKV Lukáš Mihalík a za kancelář Biriș Goran Gelu Goran. Konference se tradičně účastní tisíce lidí z nejrůznějších právních oblastí. Díky pestré skladbě návštěvníků z různých koutů světa tak konference nabízí ideální prostředí pro sdílení znalostí i best practies. Přináší také jedinečnou příležitost k navázání nových kontaktů a rozvíjení obchodních vztahů.

Akce ve dnech 30. 10.–4. 11. 2022 nabídne více než 200 specializovaných vystoupeních. Hlavními tématy letošního ročníku jsou výzvy pro řízení právnických firem a mezinárodních vztahů, etika, ale také budoucnost právnické profese nebo právní stát a lidská práva. Kompletní program a více informací ke konferenci naleznete zde.


Vítězství skutečnosti nad chybnou historickou evidencí katastru nemovitostí Konference IT ve finančnictví 2022