MENU

Partner kanceláře ROWAN LEGAL Mgr. Michal Nulíček, LL.M. byl jmenován členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jmenování od předsedy ÚOOÚ nabylo účinnosti 25. listopadu 2022.

Michal Nulíček patří mezi přední experty na ochranu osobních údajů, je certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E) a členem mezinárodní asociace pro ochranu osobních údajů a Spolku pro ochranu osobních údajů. Kromě toho je vedoucím autorem vůbec prvního českého komentáře k GDPR vydaného v nakladatelství Wolters Kluwer. V nové funkci přejeme mnoho úspěchů.


ROWAN LEGAL se podílel na významné M&A transakci přesahující 160 milionů korun NIS2: Nová regulace kybernetické bezpečnosti v EU