V srpnovém magazínu ARBITRATION: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management vydávaném Chartered Institute of Arbitrators byl publikován článek autorů Miloše Olíka a Michala Čápa porovnávající možnosti smírného řešení sporů v rozhodčím řízení a mediaci.

CIArb_článek_titulka

Celý text si můžete přečíst zde.


Epravo.cz: Sankční snížení pojistného plnění u neživotního pojištění Mediace a velké advokátní kanceláře: co je mediace, jaké jsou její výhody a proč tyto služby nabízet klientům