Autoři: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E, Mgr. Ondřej Kašpar

Informujete své zákazníky o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v obchodních podmínkách? Zákon o ochraně spotřebitele (ZOS) ukládá v § 14 povinnost informovat spotřebitele o příslušném subjektu mimosoudního řešení sporů. Samotné poskytnutí těchto informací je však pouze jednou z podmínek splnění informační povinnosti. Zákon totiž klade konkrétní požadavky také na způsob, jakým mají být tyto informace spotřebiteli poskytnuty, k čemuž se v nedávné době vyjádřil také Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) ve věci C 380/19.

Dle § 14 ZOS je podnikatel povinen uvést informace o mimosoudním řešení sporů jak na webových stránkách, které provozuje, tak v obchodních podmínkách, na které smlouva odkazuje. Dle SDEU podnikatel tuto povinnost splní uvedeném těchto informací v obchodních podmínkách, jsou-li tyto na webu zveřejněny. Ke splnění této povinnosti naopak nepostačuje uvedení  požadovaných informací v jiném zpřístupněném dokumentu nebo v jiné části webových stránek, ani jejich poskytnutím spotřebiteli při uzavření smlouvy mimo prostředí webu.

Uvedené závěry přitom nelze brát na lehkou váhu, jak potvrzují mimo jiné údaje ČOI, podle kterých bezmála 6 % sankcí uložených za poslední 3 roky souviselo právě s porušením této zákonné povinnosti.


Facebook nemůže předávat osobní údaje do USA, rozhodl irský dozorový úřad Lze insolvenčního správce jmenovat likvidátorem společnosti bez jeho souhlasu?