Speciální rubrika COVID-19 s informacemi, které se Vám mohou hodit. Využijte i naší HOTLINE: hotline@rowan.legal a telefon 731 154 620.

Článek připravili: Mgr. Martin Murad, Mgr. Adéla Uhrinová
Vyšlo: www.epravo.cz, 25.6. 2019

Aktivity zaměstnanců na pracovišti může zaměstnavatel monitorovat s využitím široké škály moderních technologií. Důvodem takového monitorování bývá například ochrana majetku zaměstnavatele (kontrola pomocí kamerového systému), kontrola výkonnosti zaměstnance (sledování aktivit zaměstnanců na internetu) či ochrana života a zdraví zaměstnavatele a zaměstnance (systém GPS). V souvislosti s tím vyvstává otázka, kdy a které z těchto nástrojů monitoringu může zaměstnavatel používat tak, aby nezákonně nezasahoval do garantovaného práva na ochranu soukromí. Dvoudílný článek pro Vás připravili Martin Murad a Adéla Uhrinová. Druhou část článku Vám přineseme co nevidět.

Celý článek zde.


Projekt SONIA: Elektronická identita pro 5 milionů Čechů Jak bezpečně používat open source software