Článek připravili: Mgr. Martin Murad, Mgr. Adéla Uhrinová
Vyšlo: www.epravo.cz, 29.7. 2019

V části první tohoto článku jsme se zaměřili na dvě základní možnosti monitoringu zaměstnanců, kterými jsou monitoring elektronické komunikace a monitoring aktivity zaměstnanců na internetu. Zároveň jsme v první části tohoto článku zdůraznili důležitost základních zásad, které zaměstnavatel musí při monitoringu svých zaměstnanců vždy dodržet.

Tato druhá část článku je věnována dalším způsobům monitoringu zaměstnanců, kterými jsou monitoring fyzického pohybu zaměstnanců prostřednictvím GPS lokátorů, monitoring pomocí kamerových systémů a sankcím, které zaměstnavateli hrozí v případě, kdy nedostatečně dodržuje soukromí svých zaměstnanců.

Odkaz na článek zde.

 


Nové možnosti rozhodčího řízení Sbíráte na webu likes? Jste společným správcem osobních údajů s Facebookem