MENU

Autor: JUDr. Lukáš Duffek a Mgr. Linda Coufalová

Dne 31. 10. 2019 vydal III. senát Ústavního soudu nález, ve kterém vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele (advokáta) a konstatoval, že v řízení o návrhu na nahrazení souhlasu zástupce ČAK, tak aby se policie či státní zástupce mohli seznámit s listinami zajištěnými při prohlídce jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii, bylo porušeno ústavní právo stěžovatele na soudní ochranu.

Pochybení je Ústavním soudem spatřováno ve skutečnosti, že při skončení veřejného zasedání soudu nebyly posuzované materiály zapečetěny, ba naopak veřejné zasedání bylo odročeno, zcela v rozporu s trestním řádem, právě za účelem seznámení se soudce s jejich obsahem. Takový postup byl shledán jako protiústavní. V situaci, kdy vznikne potřeba odročit veřejné zasedání, je nezbytné zajištěné listiny po tuto dobu zabezpečit takovým způsobem, který neumožní nikomu, a to ani soudci nebo znalci, se s nimi seznámit.

Právní úprava umožňující seznamovat se s obsahem zajištěných listin jen v průběhu veřejného zasedání vytváří podstatný předpoklad garance nejen práva advokáta na výkon advokacie, ale i garance základních práv klientů na právní pomoc.

Celý text nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 702/2017 je dostupný zde:link


Milionové pokuty kvůli GDPR teprve padnou. Nenechte se zmást současným klidem, varuje Nulíček Právnická firma roku 2019: ROWAN LEGAL jako jediný získal 3 absolutní vítězství a celkem si odnesl 15 ocenění