MENU

Zdroj: epravo.cz
Autoři: Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, JUDr. Martin Mezenský

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) ve čtvrtek 7. dubna 2022 předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely nového stavebního zákona.

Společně s návrhem novely zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, byl Ministerstvem životního prostředí do meziresortního připomínkovém řízení předložen také návrh zákona o jednotném povolování v oblasti životního prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „ZJEZS“). Lhůta k podávání připomínek k oběma návrhům předpisů byla stanovena do 9. května 2022. Cílem předložených legislativních návrhů má být podle programového prohlášení vlády zajistit „rychlé, transparentní, digitální a občanovi blízké stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka“.

V tomto článku přinášíme shrnutí a zhodnocení hlavních změn, které návrh novely nového stavebního zákona i ZJEZS přináší, včetně posouzení jejich dopadů na již přijatou novou podobu stavebních řízení v Česku.

Kompletní článek naleznete zde.


Konference: IT mezi paragrafy ROWAN LEGAL ZNOVU OCENĚNA MEZI ŠPIČKOU ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ