MENU

Zdroj: epravo.cz
Autoři: JUDr. Lukáš Duffek a JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk

Fluktuace zaměstnanců, včetně těch na vrcholových pozicích, a také změna ve vedení společností je typickým jevem moderního podnikání. Bývalí zaměstnanci a jednatelé odcházejí ke konkurenčním společnostem nebo začínají podnikat na sebe. Výjimečnou není ani situace, kdy odejde rovnou celý tým lidí. Tento jev je rozšířen napříč všemi odvětvími. Nezáleží na tom, zda se jedná o velkou stavební nebo IT firmu či menší startup z oblasti stravování. V důsledku odchodu bývalých zaměstnanců nebo např. jednatelů tak řeší společnosti otázku ochrany svého know-how, udržení klientů a dodavatelů.

Kompletní článek naleznete zde.


Praktický komentář zákona o zadávání veřejných zakázek Seminář Elektronizace a compliance rizika při distribuci pojištění